We wniosku płatnik prosi o wygenerowanie i wydanie plików elektronicznych (w formacie KEDU) z danymi osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Aby uzyskać takie dane, musi złożyć wizytę w placówce ZUS lub skontaktować się z [b]infolinią 0 801 410 410 (czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8 do 15)[/b] i podać swoje dane identyfikacyjne oraz poinformować o szczególnej sytuacji utraty danych.

Po wygenerowaniu plików KEDU pracownik ZUS uzgodni telefonicznie termin przekazania przygotowanego nośnika danych. Podczas odbioru plików płatnik składek powinien wylegitymować się dowodem osobistym, natomiast osoba upoważniona powinna przedstawić pisemne pełnomocnictwo do działania w imieniu płatnika i dowód osobisty.

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą występować także z wnioskami o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie na raty zaległych płatności. ZUS będzie je rozpatrywał według specjalnej, przyśpieszonej procedury. Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania ulg dla płatników dostępne są na stronie internetowej [link=http://www.zus.pl/wyjasnienia]www.zus.pl/wyjasnienia[/link].

źródło: [link=http://www.zus.pl]www.zus.pl[/link]