Działania podejmowane na rzecz środowiska i lokalnej społeczności coraz częściej stają się częścią składową całego procesu zarządzania. Wynika to z krajowych i unijnych regulacji oraz ze wzrostu świadomości przedsiębiorstw. W dłuższej perspektywie beneficjentami stają się wszyscy: gospodarka i środowisko (troska o klimat), społeczeństwo lokalne, pracownicy oraz akcjonariusze.

Prawdziwym testem z ESG (ang. environmental, social, governance) był wybuch pandemii Covid-19. Wiele firm stanęło na wysokości zadania. Wspierało lokalne szpitale i społeczność. – Specjalnymi działaniami objęliśmy pracowników i ich rodziny. Oprócz przekazania im maseczek ochronnych i płynu dezynfekującego wsparliśmy dzieci naszych pracowników, przekazując im tablety ułatwiające naukę zdalną, wraz z dostępem do internetu – wskazuje Mirosław Kuk, rzecznik Ciechu. Dodaje, że w ramach niedawno ogłoszonej strategii ESG, firma zapisała działania zarówno będące kontynuacją już podjętych inicjatyw, jak i nowe programy.

Aktywnie w zakresie ESG działa też LPP, wspierając społeczność Pomorza. Mimo pandemii odzieżowa firma nie zawiesiła działalności pomocowej, na stałe wpisanej w statutową działalność Fundacji LPP.

– W ramach akcji zorganizowanej na gdańskim Dolnym Mieście przekazaliśmy pakiety książek historycznych sąsiadującym placówkom szkolnej i opiekuńczej, wsparliśmy festyn rodzinny, organizowany przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko" i zostaliśmy partnerem trzeciej edycji biegu „Piątka od serca" organizowanego dla dzieci z gdańskich oddziałów onkologii i hematologii – mówi Sławomir Ronkowski, dyrektor komunikacji wewnętrznej i CSR w LPP. Dodaje, że firma została też głównym partnerem 6. edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju, który powstał z inicjatywy międzysektorowego partnerstwa na rzecz wprowadzania realnej zmiany społeczno-gospodarczej w regionie.

Fundacje wspierające szerokie grono osób i społeczności funkcjonują również w grupie Orange, Neuki czy Cyfrowego Polsatu. Pozytywnie pod względem aktywności CSR wyróżniają się też takie firmy jak Eurocash, CCC, Żywiec, Kęty czy Amica.

A jak radzą sobie w tej kwestii firmy Skarbu Państwa? Na uwagę zasługuje między innymi aktywność Grupy Azoty. Znalazła się ona w gronie laureatów międzynarodowego programu Responsible Care, zwyciężając w kategorii wsparcie lokalne społeczności. To pierwsza główna nagroda w konkursie w tej kategorii, dedykowana polskiemu przedsiębiorstwu. Aktywne w zakresie CSR są też Enea oraz Lotos. Ten ostatni podkreśla, że koncentruje się na sporcie, kulturze oraz działaniach społecznych i ekologicznych. Realizuje je przede wszystkim w regionach, w których prowadzi działalność, tj. w województwie pomorskim oraz powiatach bielskim i jasielskim. W Lotosie od wielu lat działa także wolontariat pracowniczy i fundacja, która odpowiada za zarządzanie polityką dobroczynną grupy. Wiele środków trafia za jej pośrednictwem właśnie do społeczności lokalnej, m.in.: do szpitali (dofinansowanie sprzętu medycznego), placówek oświatowych (dofinansowanie obozów, kolonii, remontów lub doposażanie sal lekcyjnych i bibliotek), klubów sportowych (dofinansowanie zakupu sprzętu), miejsc kultu i pamięci.

Programy skierowane do społeczności lokalnej prowadzą też inne firmy Skarbu Państwa, m.in. KGHM, PKN Orlen, PGNiG i Tauron oraz podmioty z sektora finansowego, np. Pekao, PKO BP czy PZU.