W burzliwych środowych obradach nad projektem reformy służb skarbowych posłowie opozycji złożyli wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. W czwartek Sejm głosami posłów PiS ten wniosek odrzucił.

Opozycja domagała się też, by w sprawie tego projektu odbyło się wysłuchanie publiczne. Przemawiałoby za nim złożenie w Sejmie bardzo krytycznych uwag co do projektu przez Sąd Najwyższy i Narodowy Bank Polski. Wniosek o wysłuchanie publiczne nie został jednak przyjęty. Powołano za to podkomisję, która będzie dalej pracować nad projektem.

Planowana przez rząd reforma ma powołać od 1 stycznia 2017 r. jednolitą Krajową Administrację Skarbową w miejsce Służby Celnej, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. W uzasadnieniu projektu jako powody podano m.in. rozproszenie kompetencji i baz danych o podatnikach.

Najwięcej zastrzeżeń do projektu ma środowisko celników. Ich zdaniem przewidziane w reformie pozbawienie znacznej ich części statusu funkcjonariuszy mundurowych oznaczałoby poważne osłabienie tej służby. Reformie sprzeciwia się prawie 98 proc. spośród ponad 5700 celników, którzy wzięli udział w ankiecie przeprowadzonej przez związek zawodowy Celnicy.pl. Wielu funkcjonariuszy wzięło udział w czwartek w cichym proteście polegającym m.in. na noszeniu czarnych wstążek na mundurach.

Etap legislacyjny: przed drugim czytaniem w Sejmie