Do ich obowiązków należy także powołanie inspektorów do spraw ochrony środowiska w granicach posiadanych limitów etatów.

Obowiązujące od dziś rozporządzenie w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej lub przez niego nadzorowanych ustala również zakres odpowiedzialności i kompetencje poszczególnych komórek podległych MON.

Nadzorowane będzie wykonywanie przepisów środowiskowych m.in. w działalności szkoleniowej, logistyce (także na obszarach morskich i w portach innych państw, gdy będą tam szkoliły się bądź ćwiczyły polskie jednostki). Również podczas ćwiczeń w ramach NATO, UE lub „Partnerstwa dla pokoju".

Nowe przepisy przykładają dużą wagę do ekoszkoleń oraz kształcenia w tym zakresie.

Nie obędzie się bez sprawozdawczości. Do 15 kwietnia dowódcy, na podstawie informacji przekazywanych przez jednostki im podległe lub przez nich nadzorowane, mają obowiązek opracować i przekazać szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dane o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek za rok poprzedni.

Wcześniej, bo do 31 stycznia, trzeba będzie przekazać pod tym samym adresem informacje na temat substancji kontrolowanych.

Ekoobowiązki nie ominą też resortowych uczelni, Agencji Mienia Wojskowego czy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 9 maja 2011 r. (DzU nr 105, poz. 617)

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ