Komisja Europejska poinformowała w czwartek przed południem, o trzech inicjatywach, z których dwie są korzystne dla operatorów telekomunikacyjnych.

Po pierwsze – podano – KE przyjęła projekt regulacji nazwanej „Gigabit Infrastructure Act”. Przepisy, zastąpią już istniejącą dyrektywę i mają za zadanie ułatwić i obniżyć koszty budowy sieci szerokopasmowego dostępu do internetu w Unii Europejskiej. Jak informował wcześniej Reuters, przepisy te mogą sprawić, że koszty administracyjne ponoszone przez operatorów w skali roku będą o kilkadziesiąt milionów euro niższe.

Czytaj więcej

Komisja Europejska chce ulżyć telekomom. Kosztem Netfliksa i innych?

Po drugie, KE opublikowała propozycję Gigabitowy Rekomendacji (ang. Gigabit Recommendation), które mają stanowić przewodnik dla krajowych regulatorów rynku telekomunikacyjnego (w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej) w kwestiach dostępu do sieci operatorów o istotnej pozycji rynkowej. Cel to przyspieszenie zmiany technologicznej: wyłączania infrastruktury starszego typu na rzecz rozwoju sieci gigabitowych. KE przekazała rekomendacje BERECowi, czyli organizacji zrzeszającej odpowiedników UKE i czekać będzie dwa miesiące na opinię tego ciała.

Po trzecie – a na pewno najciekawsze - KE rozpoczęła dziś konsultacje w sprawie przyszłości sektora łączności i jego infrastruktury. Do 19 maja czekać będzie na opinie interesariuszy, w których chciałaby poznać m.in. stanowiska nt. przyszłości finansowania infrastruktury.

„W szczególności ma (to – red.) na celu określenie rodzajów infrastruktury potrzebnych Europie, aby wyprzedzać transformacyjny rozwój technologiczny i przewodzić transformacji cyfrowej w nadchodzących latach” - napisano.

Czytaj więcej

Internet przyspieszy? Zmiana podejścia operatorów po publikacji „Rzeczpospolitej”

„Konsultacje mają również na celu poznanie opinii zainteresowanych stron na temat tego, jak zapewnić terminową mobilizację inwestycji wymaganych do budowy takiej infrastruktury w całej Unii. W tym kontekście wstępne konsultacje są częścią otwartego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat potencjalnej potrzeby, aby wszystkie podmioty korzystające z transformacji cyfrowej sprawiedliwie przyczyniały się do inwestycji w infrastrukturę łączności” – czytamy w komunikacie KE.

Chodzi o tzw. „fair share”, czyli sprawiedliwy udział podmiotów korzystających z infrastruktury w jej finansowaniu. Aby obowiązek taki miały tzw. BIG Techy lobbują najwięksi europejscy operatorzy telekomunikacyjni.

Dokładnie nie ujawniono jak na razie, jak miałoby to wyglądać.

Organizacja ETNO zrzeszająca operatorów, takich jak Deutsche Telekom, Orange, Telefonica wyraziła dziś aprobatę dla działań KE.

„Jest to złożona kwestia, która przed podjęciem decyzji o potrzebie dalszych działań wymaga kompleksowej analizy podstawowych faktów i liczb. Komisja jest mocno zaangażowana w ochronę neutralnego i otwartego internetu” – zastrzega jednak też Komisja.

Czytaj więcej

Bruksela da nam większą kontrolę nad danymi z internetu rzeczy

Neutralność internetu w sferze biznesowej rozumiana jest w uproszczeniu jako zakaz różnicowania podmiotów korzystających z sieci internet na lepszych i gorszych i oferowania im zróżnicowanych warunków.

KE podała te, że konsultacje obejmują kwestię, w jaki sposób zapewnić przystępność cenową łączności dla konsumentów i jak postępować w kierunku bardziej zintegrowanego jednolitego rynku dla sektora łączności.