W tym roku rynek reklamy sięgnie blisko 0,5 bln dol., bo będzie wart 496,9 mld dol. - o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Przyszły rok przyniesie wzrost o 6,6, proc., kolejne trzy - dalsze umiarkowane zwyżki (nieprzekraczające jednak w żadnym roku 4 proc.). W rezultacie w 2015 roku na reklamę globalnie firmy wydadzą już 603,1 mld dol.

Dużo bardziej optymistyczna sytuacja będzie miała miejsce w Internecie. Reklama w sieci w tym roku wygeneruje 14,4 proc. całego rynku, ale w 2015 roku - już 21,9 proc. (i będzie wtedy warta 132,1 mld dol.). W tym roku wartość wydatków na taką formę promocji sięgnie jeszcze 80,1 mld dol.

Na jednym z najważniejszych rynków internetowych świata - w USA - wpływy z reklamy w sieci w tym roku będą o 10,5 proc. wyższe niż w ubiegłym, a w przyszłym wzrosną o dalsze 14,4 proc. do 32,6 mld dol. W 2015 roku udział reklamy w sieci zwiększy się do jednej czwartej całego rynku reklamy.