Jest obywatelem Wilna, strażnikiem jego wielokulturowego dziedzictwa. Przyjaźnił się z Josifem Brodskim i Czesławem Miłoszem, z którym działał na rzecz polsko-litewskiego pojednania.

W 2001 r., odbierając tytuł Człowieka Pogranicza, powiedział: „Sytuacje pograniczne są płodne; jednak mogą prowadzić także do prób umacniania istniejących granic i budowania nowych”. W czasach komunizmu był dysydentem i emigrantem. Jego poezje spolszczył Stanisław Barańczak. Venclova opublikował rozprawę o Aleksandrze Wacie, na litewski przełożył m.in. wiersze Norwida i Szymborskiej. Przyznaje, że dla jego pokolenia kapitalne znaczenie miała poezja Mandelsztama, Kawafisa i Herberta.– Uświadamiali nam, jak głęboko sięgają korzenie europejskiej cywilizacji – powiedział poeta. – „Tren Fortynbrasa” udowadniał, że godność ważna jest zwłaszcza wtedy, gdy brak nadziei.

Spotkanie odbędzie się 9 lutego o 18 w Ambasadzie Litwy w Alejach Ujazdowskich 12.