Rozpocznie się 21 marca, zakończy zaś w Wielką Sobotę, 4 kwietnia. Wprawdzie program dostrzega, że trwa Rok Chopina, ale dominować ma muzyka Beethovena oraz Schumanna.

Wydarzeniem będzie prezentacja dziewięciu symfonii patrona festiwalu w wykonaniu Deutsche Kammerphilarmonie Bremen pod dyrekcją Paavo Järviego. A niespodzianką – wieczór chopinowski z gwiazdą fado Misią. Szczegóły: [link=http://www.beethoven.org.pl]www.beethoven.org.pl[/link].