Zgromadzenie 63 sędziów Sądu Najwyższego uchwaliło, że Małgorzata Gersdorf kieruje tym sądem do 30 kwietnia 2020 r. Wtedy – głosi czerwcowa uchwała – kończy się jej zapisana w konstytucji sześcioletnia kadencja. 

Kancelaria Premiera opublikowała jednak na swojej stronie komunikat dotyczący przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem KPRM  prof. Gersdorf nie obejmuje już stanowiska I prezes SN.

Największa grupa respondentów (44 proc.) uważa, że prof. Małgorzata Gersdorf powinna pełnić funkcję I prezesa Sądu Najwyższego do 2020 roku. Przeciwnego zdania jest trzech na dziesięciu respondentów, a zdania w tej sprawie nie ma częściej niż co czwarty (26 proc.).

Przeczytaj też: Kto był najlepszym prezesem Trybunału Konstytucyjnego?

- Częściej za pozostaniem prof. Gersdorf na stanowisku są mężczyźni (47 proc.), osoby powyżej 50. roku życia (52 proc.) oraz badani o wykształceniu wyższym (49 proc.). Tego zdania są też ankietowani o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (55 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (59 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.