Marek Kozubal: Rosja może uderzyć na NATO

BBN nie ma wątpliwości, że Kreml stanowi obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski oraz sojuszu północnoatlantyckiego.

Publikacja: 10.07.2024 04:30

Żołnierze jednostki wojskowej Formoza w czasie ćwiczeń na Bałtyku.

Żołnierze jednostki wojskowej Formoza w czasie ćwiczeń na Bałtyku.

Foto: Archiwum DORSZ

Tak wynika z rekomendacji, które zostały przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego do zmiany strategii bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj dokument ten nie przystaje do rzeczywistości, bo został przyjęty w 2020 r. Propozycje zmian przekazał prezydent RP Andrzej Duda premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. 

Propozycje te są wypadkową prowadzonych w BBN analizach, w tym wnioskach wynikających z wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz z przeprowadzonych w 2023 r. ćwiczeń z udziałem najwyższych organów władzy państwowej. Zostały też skonsultowane z ok. 60 ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem.

Rosja i Białoruś naruszają polską przestrzeń powietrzną

Z dokumentu jednoznacznie wynika, że Rosja stanowi obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski oraz sojuszu północnoatlantyckiego. „W wyniku działań wojennych Rosji w Ukrainie doszło do szeregu incydentów związanych z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski (a także w innych państwach sojuszniczych) przez rosyjskie środki napadu powietrznego. Incydenty z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zostały również spowodowane przez Białoruś. Stanowi to intencjonalne testowanie gotowości Polski oraz Sojuszu do adekwatnej reakcji. Jednocześnie wzrasta ryzyko rosyjskich prowokacji militarnych wobec innego państwa Sojuszu czy intencjonalnej ograniczonej konwencjonalnej agresji militarnej połączonej z groźbami nuklearnymi w celu wymuszenia zmiany statusu bezpieczeństwa państw północno-wschodniej flanki NATO. Długoterminowo nie należy wykluczać pełnoskalowej agresji Rosji na NATO” – uważają analitycy BBN.

Czytaj więcej

Marek Kozubal: Gra o wzmocnienie państwa, ale też o zmiany na szczytach wojska

Wskazali także kluczowe obszary wymagające zmian lub nowych regulacji ustawowych. Postulują zatem opracowanie strategii obronnej i wojskowej, wypracowywanie strategicznych decyzji przez organy władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia, w tym zasad użycia Sił Zbrojnych RP do obrony państwa. Wskazują na konieczność kontynuacji reformy systemu kierowania i dowodzenia w kontekście jego funkcjonowania w czasie wojny, dowodzenia operacją obronną przez naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych w sytuacji, gdy jednocześnie na terytorium RP będzie odbywać się operacja sojusznicza. Postulują konieczność wzmocnienia odporności państwa, w tym zabezpieczenie działań przedsiębiorców w warunkach kryzysu oraz w trakcie działań wojennych. Przypominają, że nie mniej ważna jest ochrona ludności, budowa obrony cywilnej oraz krajowego systemu ratownictwa.

Potrzeba wzmocnienia odporności państwa

Autorzy rekomendacji proponują podjęcie działań na rzecz opracowania krajowej strategii wzmacniania odporności, która powinna objąć ciągłość funkcjonowania państwa i świadczenia usług administracji dla społeczeństwa, zapewnienie kluczowych usług i funkcjonowania infrastruktury krytycznej.

Ich zdaniem z jednej strony trzeba podjąć działania, aby zwiększyć fizyczną odporność na możliwość zniszczenia już istniejącej infrastruktury krytycznej państwa, ale też budować alternatywne rozwiązania zapewniające ciągłość „dostarczania usług kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa i podmiotów gospodarczych”. „Taktyka Rosji przyjęta w wojnie z Ukrainą oraz dokonywane akty sabotażu na terytorium Polski wyraźnie wskazują na zainteresowanie destabilizacją elementów infrastruktury krytycznej. Wynika z tego potrzeba poszukiwania i wdrożenia systemowych rozwiązań zwiększających odporność tego typu obiektów na ataki fizyczne” – uważają autorzy rekomendacji.

Dlaczego Bałtyk jest dla nas ważny?

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera wskazuje w tym kontekście na Bałtyk, ponieważ tamtędy dostarczany jest gaz, wojskowa pomoc sojusznicza i tam znajdują się farmy wiatrowe. Przypomina o konieczności utrzymania w dobrym stanie infrastruktury portowej, bo teraz część nabrzeży wymaga remontów. – Nie jest tajemnicą, że okręty wojenne niejednokrotnie musiały zawijać do części cywilnej portu, bo jakość portu Marynarki Wojennej w Gdyni, nabrzeża, którym dysponuje port czy dodatkowych portów pomocniczych, jak chociażby port w Helu, jest niewystarczająca – przypomina. Dodaje, że terminale bałtyckie: w Gdańsku, Gdyni i Świnoujściu stanowią „absolutnie fundamentalne” elementy bezpieczeństwa państwa i wschodniej flanki NATO. W tym kontekście wskazuje także na inną infrastrukturę transportową, w tym budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Wszystkie te elementy składają się na pozamilitarną część strategii bezpieczeństwa narodowego – mówi.

BBN uważa, że nowa strategia bezpieczeństwa narodowego RP powinna zostać zatwierdzona do 24 lutego 2025 r., czyli przed trzecią rocznicą pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę.

Tak wynika z rekomendacji, które zostały przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego do zmiany strategii bezpieczeństwa narodowego. Dzisiaj dokument ten nie przystaje do rzeczywistości, bo został przyjęty w 2020 r. Propozycje zmian przekazał prezydent RP Andrzej Duda premierowi Donaldowi Tuskowi i wicepremierowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. 

Propozycje te są wypadkową prowadzonych w BBN analizach, w tym wnioskach wynikających z wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz z przeprowadzonych w 2023 r. ćwiczeń z udziałem najwyższych organów władzy państwowej. Zostały też skonsultowane z ok. 60 ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczeństwo
Rocznica Powstania Warszawskiego. Weterani misji przejmą pałeczkę od powstańców
Wojsko
Polska będzie strącać rakiety nad Ukrainą? Gen. Polko: Nie bylibyśmy w żadnej wojnie
Polityka
Czy Polska będzie zestrzeliwała rosyjskie rakiety nad Ukrainą? Deklaracja Tuska
Polityka
Ukraina i Polska – umowa o bezpieczeństwie, dostawach broni i formowaniu oddziałów
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Kraj
Joanna Ćwiek-Świdecka: Prezydent deklaruje weto w sprawie aborcji, koalicja szuka planu B
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą