Materiał przygotowany przez Województwo Małopolskie

Zdrowie Małopolan jest dla nas najważniejsze, stąd ciągłe inwestycje w placówkach służby zdrowia. Przykładem dobrych zmian jest modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach, pierwszego uzdrowiska na ziemiach polskich. Cieszy się on dużym zainteresowaniem i zaufaniem pacjentów z naszego regionu, a rolą samorządu jest jego wspieranie w procesie skutecznego i nowoczesnego leczenia. Dzięki Funduszom Europejskim placówka ma teraz też ogromną szansę na poprawę warunków pracy dla swoich wybitnych specjalistów. To również historyczny moment dla mieszkańców Krzeszowic - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Modernizacja polega na wybudowaniu nowego obiektu, w miejsce wyburzanych obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. W budynkach przeznaczonych do wyburzenia znajduje się obecnie oddział szpitalny rehabilitacji neurologicznej, kilka pokoi oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej, pomieszczenia związane z funkcjonowaniem oddziałów szpitalnych (dyżurka pielęgniarska, lekarska, dział farmacji, sala intensywnego nadzoru, pokój zabiegowy, brudownik, magazyn odpadów medycznych) terapia zajęciowa, sale do kinezyterapii (sale rehabilitacyjne), basen rehabilitacyjny z szatniami, zapleczem sanitarnym i higienicznym, hydroterapia, szatnia z portiernią i wejście główne do szpitala.

Nowy budynek zostanie funkcjonalnie, komunikacyjnie i kubaturowo połączony z pozostałymi obiektami szpitalnymi. Będzie to wymagało częściowej przebudowy łącznika komunikacyjnego oraz tzw. nowego budynku szpitalnego w miejscu ich łączenia. Projektowany budynek będzie podpiwniczony, trzykondygnacyjny o wysokości do 12 m, a powierzchnia użytkowa wynosić będzie ok. 3700 m2. Ostateczne parametry techniczne budynku zostaną określone w dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj".

Do tego obiektu zostanie przeniesiony w całości oddział szpitalny rehabilitacji neurologicznej oraz częściowo oddział szpitalny rehabilitacji ogólnoustrojowej. Znajdzie się tu także dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci oraz część zabiegowa dla pacjentów szpitalnych, ambulatoryjnych i oddziałów dziennych. Część zabiegowa to sale do kinezyterapii, hydrokinezyterapia (basen rehabilitacyjny) z szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi, terapia zajęciowa i symulator przestrzeni domowej.

Powstanie także wejście główne do szpitala z podjazdem dla karetek, rejestracja, szatnia dla pacjentów, dział przyjęć, specjalistyczne gabinety lekarskie dla ośrodków dziennych oraz pomieszczenie pro-morte. W nowym budynku, w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, znajdzie się łącznie 51 łóżek szpitalnych w pokojach 2 os. i 3 os. z łazienkami oraz dyżurki lekarskie, pielęgniarskie, sala intensywnego nadzoru, pomieszczenia zabiegowe, pomieszczenia około medyczne, kaplica szpitalna.

Nowy gmach będzie naturalnym rozszerzeniem obecnych możliwości działania szpitala. Będą w nim wykonywane świadczenia medyczne w rodzaju rehabilitacja stacjonarna, fizjoterapia ambulatoryjna i rehabilitacja w oddziałach dziennych. Realizacja projektu nie zwiększa liczby łóżek szpitalnych, którymi dysponuje Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice".

Zwiększeniu ulegnie natomiast powierzchnia użytkowa części szpitalnej. Dzięki realizacji projektu zwiększy się także powierzchnia zabiegowa, co wpłynie na zwiększenie dostępności i jakość usług medycznych. Powierzchnia użytkowa obiektów pozostających po wyburzeniach, tak jak dotychczas będzie miała tą samą funkcję użytkową. Dotychczasowe 4 i 5 osobowe pokoje pacjentów z łazienką dostępną z korytarza (budynek „D") staną się pokojami 2 i 3 osobowymi z własnym węzłem sanitarnym.

W szpitalu dotychczas nie były wykonywane świadczenia medyczne w zakresie dziennego ośrodka opieki geriatrycznej oraz rehabilitacji dziennej dla dzieci. Rozszerzeniu ulegnie część zabiegowa o symulator przestrzeni domowej, zwiększona zostanie powierzchnia basenu rehabilitacyjnego, sal rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, wprowadzony zostanie nowy model rehabilitacji poprzez cele (tzw. SPOC).

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Wartość projektu to blisko 16 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to prawie 12 mln zł.

Robot da Vinci ratuje Małopolan

Dzięki wsparciu Funduszy unijnych możliwy jest również wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskiej służby zdrowia. Przykładem jest nowatorski program leczenia nowotworów ginekologicznych w krakowskim Szpitalu na Klinach. Przyciąga on do naszego regionu pacjentów i medyków z całej Polski oraz z zagranicy. Aktywność badawczo-rozwojowa, ponadregionalny charakter oferty medycznej i nowoczesne technologie medyczne odgrywają znaczącą rolę w poprawie dostępności i jakości opieki medycznej dla pacjentów w regionie, ale również w budowaniu pozycji konkurencyjnej Małopolski jako lidera innowacyjności. Nasze szpitale zapewniają leczenie na najwyższym poziomie i z wykorzystują najlepszy sprzęt. Placówki chcą ciągle się rozwijać, tworzą kolejne supernowoczesne programy i stają się prekursorami innowacyjnych metod terapeutycznych - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka. Placówka prowadzi leczenie raka szyjki macicy i raka endometrium z wykorzystaniem robota da Vinci oraz przy wsparciu technologii CarnaLife Holo. Całkowity koszt tego projektu to niemal 12,6 mln zł, zaś wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi ponad 7,33 mln zł.

materiały prasowe

Szpital na Klinach to jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych pacjentowi ośrodków medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, który stawia na najnowsze technologie medyczne, w tym robotykę w ginekologii. Dzięki funduszom unijnym zabiegi z wykorzystaniem robota da Vinci dla pacjentek z całej Polski i zagranicy zakwalifikowanych do programu są całkowicie bezpłatne. Program stanowi szansę dla poprawy jakości leczenia onkologicznego pacjentek dotkniętych rakiem szyjki macicy i rakiem trzonu macicy.

Robot da Vinci to przełom i cenne narzędzie w ręku chirurga. Jego kluczową zaletą jest m.in. bezpieczeństwo, możliwość skrócenia czasu hospitalizacji i rekonwalescencji pacjenta oraz zmniejszenie interwencji chirurgicznej, a co za tym idzie mniejsze ryzyko infekcji i ograniczenie powikłań.

Szpital na Klinach w ramach unijnego projektu wykorzystuje również technologię CarnaLife Holo, czyli innowacyjny system przetwarzania danych medycznych, który pozwala na trójwymiarową wizualizację danych obrazowych pozyskanych przy pomocy tomografii komputerowej, czy rezonansu magnetycznego.

Dobro jest w Małopolsce

W naszym regionie powstają też miejsca do wykorzystania przez lokalne społeczności, integracyjne i kulturowe. Przykładem na takie działania jest Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica.

Celem projektu była przebudowa i rozbudowa zespołu budynków zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy wraz doposażeniem sąsiedniego budynku na potrzeby mikro przedsiębiorców. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich. W ramach rozbudowy powstała hala sportowa oraz budynek zaplecza socjalno-sanitarnego. Zagospodarowano również przyległy teren wraz z infrastrukturą techniczną.

Inwestycja objęła przebudowę istniejącej sali gimnastycznej, polegającej na adaptacji na potrzeby sali koncertowej wraz modernizacją istniejącej kotłowni olejowej oraz rozbudową adaptowanego obiektu o dwa nowe budynki.

Łączna wartość projektu to przeszło 19 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 9 mln zł. Pozostałe fundusze pochodziły ze środków publicznych.

Materiał przygotowany przez Województwo Małopolskie