W 2018 roku minęło sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego Ośrodek KARTA we współpracy z kilkoma redakcjami uruchomił program „Nieskończenie Niepodległa”. Jego twórcy przyjrzeli się nie tylko momentowi przełomu w 1918 roku, ale całemu stuleciu. Celem było inspirowanie ich do refleksji i debaty nad tym, jaką drogę przeszliśmy jako społeczeństwo przez ostatnie sto lat.

Jego osią stał się cykl cotygodniowych publikacji w „Rzeczpospolitej”, internetowym wydaniu „Polityki”, na portalu Histmag.org, w Radiu Zet, Polsat News, a także kilkudziesięciu mediach lokalnych i polonijnych. Z danych zebranych przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że w 2018 roku pojawiło się w mediach 1001 publikacji dotyczących projektu o dotarciu szacowanym na ponad 145,5 mln.