Inwestycja kosztowała 14,7 mln zł, z czego 7,9 mln zł pochodziło z budżetu województwa mazowieckiego. W ramach inwestycji całkowicie odbudowano zniszczony w trakcie powodzi drewniany most oraz prowadzące do niego drogi dojazdowe. Nowy most wykonany został z żelbetonu o grubości 9 m, a na odcinku 160 m powstały jezdnie o szerokości 6 metrów .

Umowę na dofinansowanie inwestycji kwotą 6,8 mln zł, pochodzące z rządowych środków na usuwanie skutków powodzi podpisali w czerwcu poprzedniego roku marszałek Adam Struzik oraz wojewoda Jacek Kozłowski. Pozostałe środki pochodziły z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.