Brak możliwości spłaty, utrata nieruchomości i pozostanie z garbem długu, gdyż wzrost kursów i spadek cen mieszkań spowodował, że nawet licytacja nieruchomości nie starczyła na spłatę.

„Gazeta Wyborcza" donosi, że jest dla takich ludzi szykowane rozwiązanie w postaci zmienionego prawa o upadłości konsumenckiej. Ci, którzy poddaliby się procedurze, owszem, traciliby mieszkanie, ale pieniądze z jego sprzedaży częściowo mogliby przeznaczyć na najem nowego lokum przez dwa lata. Przynajmniej to. Termin wejścia w życie nowych przepisów – nieznany. Trwaja prace.

Nie jest również znany termin wejścia w życie dodatkowej, 2 proc. opłaty nałożonej na smartfony. Jej wprowadzenia domagają się organizacje twórców jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna". Oczywiście operatorzy, producenci telefonów i handlowcy jej nie chcą. Kto wygra? Doświadczenie mówi, że twórcy, którzy przewalczyli już kiedyś dodatkowe opłaty w innych przypadkach. Czekamy zatem na smartfony.