Doszło do bezprecedensowego bojkotu jednej z najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Polsce. Awanturę artystyczno-polityczną rozpętała próba wykreślenia z listy utworu Arkadiusza Jakubika, występującego pod pseudonimem Dr Misio i zamieszanie wokół obecności Kayah. Z występu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (KFPP Opole) wycofały się już m.in. Katarzyna Nosowska, Maryla Rodowicz, Katarzyna Cerekwicka oraz Michał Szpak czy Andrzej Piaseczny.

 

Ponad 50 proc. badanych uważa, że artyści powinni bojkotować festiwal w Opolu. Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych, a prawie co piąty nie ma zdania w tej sprawie.

- Za bojkotem festiwalu w Opolu przez artystów częściej są mężczyźni (54 proc.), osoby o wykształceniu wyższym (57 proc.), o dochodzie powyżej 5000 zł (71 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys.  mieszkańców (61 proc.). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek ankietowanych, którzy popierają ten bojkot (40 proc. w grupie do 24 roku życia a 54 proc. w grupie powyżej 50 lat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prof. Stanisław Jędrzejewski, medioznawca z Akademii Leona Koźminskiego, podkreśla, że rezultaty sondażu to swoisty protest przeciwko upolitycznieniu Festiwalu Opolskiego, a więc wydarzenia artystycznego.

- Mieszanie dwóch porządków: politycznego i artystycznego nikomu nie wychodzi na dobre. Ale to także wyraz solidarności z artystami, którzy zrezygnowali z udziału w tym festiwalu – kwituje.