Krótkie sygnały radiowe (FRB) to krótkotrwałe, trwające kilka milisekund sygnały radiowe pochodzenia pozagalaktycznego. Dotychczas astronomowie odkryli ponad 100 takich sygnałów (pierwszy zarejestrowano w 2007 roku). Ich źródło pozostaje nieznane.

Większość takich sygnałów ma charakter incydentalny. Jednak ok. 10 to sygnały powtarzające się, choć nieregularnie.

Teraz jednak zespół naukowców kierowany przez astrofizyka z Uniwersytetu w Toronto, Dongzi Li, odkrył, że jedno ze źródeł krótkich sygnałów radiowych emituje takie sygnały regularnie.

Odkrycie naukowców pojawiło się w pracy umieszczonej na serwerze arXiv.org, na którym można znaleźć opisy ukończonych badań, które nie zostały jeszcze zweryfikowane i nie zostały opublikowane przez żaden magazyn naukowy.

Analizując dane zebrane przez radioteleskop CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) zespół ustalił, że sygnał radowy zidentyfikowany jako FRB 180916.J0158+65 pojawia się regularnie, w ramach ok. 16-dniowego cyklu.

Źródło tego sygnału znajduje się na obrzeżach galaktyki znajdującej się 500 mln lat świetlnych od Ziemi - i jest to najbliższe Ziemi źródło takiego sygnału.

Autorzy badania twierdzą, że źródło sygnału emituje kilka sygnałów w ciągu czterodniowego okresu, po czym milknie na ok. 12 dni. Cykl emitowania sygnałów trwa więc ok. 16 dni.

W czasie badania - prowadzonego od września 2018 do października 2019 roku - astronomowie ustalili też, że w niektórych 16-dniowych cyklach do Ziemi nie docierają żadne sygnały.

"Uważamy, że jest to pierwszy przypadek okresowości jakiegokolwiek rodzaju w przypadku źródła FRB" - czytamy w pracy na serwerze arXiv.

Nadal nie jest jasne co jest źródłem sygnału. Astronomowie podejrzewają, że regularnie emitowany sygnał może być wynikiem oddziaływania czarnej dziury lub gwiazdy.