Nowe ustalenia są potwierdzeniem poprzednich badań, które sugerowały, że pod powierzchnią Marsa może znajdować się duże jezioro słonowodne. 

Naukowcy twierdzą, że odkrycia te mogą mieć kluczowe znaczenie w poszukiwaniu życia na planecie, biorąc pod uwagę, że życie, jakie znamy, wymaga ciekłej wody, aby przetrwać.

Zaapelowano o dalsze prace nad lepszym poznaniem Marsa, jego budowy, oraz tego, czy mogą istnieć jakiekolwiek ślady "aktywności astrobiologicznej" lub obcego życia.

Odkrycia dokonano za pomocą MARSIS, czyli Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding, który znajduje się na pokładzie statku kosmicznego Mars Express wysłanego przez Europejską Agencję Kosmiczną na orbitę wokół Marsa.

Przyrząd ten wysyła impulsy radarowe, które mogą przeniknąć przez powierzchnię i pokrywy lodowe Marsa. Można je następnie mierzyć na podstawie odbijanego sygnału, pozwalając badaczom zagłębić się w planetę bez pracy na powierzchni Marsa.

W 2018 r. badacze używający tego instrumentu ogłosili, że znaleźli ogromne jezioro pod powierzchnią Marsa. Uznali to odkrycie za duży przełom w poszukiwaniach obcego życia na planecie. Badanie to zostało również zakwestionowane przez ekspertów, którzy zastanawiali się, czy naukowcy zgromadzili wystarczająco dużo informacji na temat odkrytego materiału, aby wiedzieć na pewno, czy jest to zbiornik ciekłej wody.

W nowych badaniach naukowcy pod kierownictwem Eleny Pettinelli z Uniwersytetu Roma Tre wykorzystali techniki zapożyczone z satelitów ziemskich używanych do zbadania jezior pod lodowcami Antarktydy.