Metropolita krakowski wyjaśniał, jakie były główne przyczyny decyzji o nadaniu patronatu Jana Pawła II Powiatowi Tatrzańskiemu.

Jedną z najbardziej istotnych ma być fakt, że Powiat Tatrzański "potrafił oprzeć się naciskom płynącym z Europy i nie przyjął tzw. ustawy przemocowej" (pisownia oryginalna, chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nazywaną antyprzemocową - red.).

Zdaniem hierarchy nieprzyjęcie tej ustawy jest wyrazem dbałości "z jednej strony o właściwe życie w ramach rodzin i całej społeczności, o wzajemny szacunek, o pomoc i solidarność", a z drugiej - metodą zapobieżenia wejściu tylnymi drzwiami ideologii gender.

Abp Jędrawszewski mówił także o raporcie, który w czerwcu ma być głosowany w Parlamencie Europejskim. Jego autorem jest Chorwat Predrag Matić z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, a dokument został już przyjęty przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego (FEMM).

Opisując główne tezy raportu, hierarcha wyjaśniał, że chodzi w nim m.in. o swobodny dostęp do aborcji, która nazywana jest "prawem człowieka" oraz "indoktrynację ideologią lobby LGBT i ideologią gender od poziomu szkoły podstawowej, bez konieczności informowania i uzyskiwania zgody rodziców oraz szeroki dostęp do operacji tzw. zmiany płci, w tym dla nieletnich, finansowanych w ramach publicznych systemów opieki zdrowotnej".

- Trzeba wracać do geniuszu kobiety po to, by ratować u niektórych choćby resztki sumienia i poczucia odpowiedzialności za życie najbardziej bezbronnych i najbardziej niewinnych – mówił duchowny.

Arcybiskup wezwał do modlitw w obronie krzyża, który "stoi na straży naszego człowieczeństwa i najbardziej autentycznego humanizm".