Z roku na rok coraz więcej łożymy na składki duchownych. W 2017 r. Fundusz Kościelny, z którego finansowane są głównie składki emerytalne i zdrowotne osób duchownych różnych wyznań, kosztował podatników niemal 159 mln zł.

Dowiedz się więcej: Fundusz Kościelny rekordowo wysoki

Ponad połowa badanych (57 proc.) uważa, że należy zlikwidować Fundusz Kościelny, z którego finansowane są składki emerytalne duchownych. Przeciwnego zdania jest 19 proc. ankietowanych. Jednoznacznego stanowiska w tej sprawie nie umiało zająć 24 proc. respondentów.

- W podziale na płeć, opinię tę podziela 55 proc. kobiet i 59 proc. mężczyzn. Odpowiadają tak również częściej osoby mające powyżej 50 lat (60 proc.), ankietowani o wykształceniu średnim i wyższym (57 proc.) oraz respondenci z miast liczących powyżej 200 tysięcy mieszkańców (65 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.