Jak informuje portal „The Catholic Herald”, były kapelan królowej Elżbiety II zostanie przyjęty do wspólnoty Kościoła katolickiego w katedrze w Shrewsbury. W uroczystości brać będzie udział miejscowy biskup Mark Davies.

Jak przyznał Gavin Ashenden, decydujące znaczenie w jego nawróceniu odegrał różaniec i Eucharystia. - Zrozumiałem, że tylko Kościół katolicki, wraz ze swym magisterium, posiada kościelną integralność, teologiczną dojrzałość i duchową moc, by bronić wiary, odnowić społeczeństwo i zbawić dusze w pełni wiary - powiedział. Jak stwierdził, dzięki świadectwu św. Jana Henryka Newmana, zdał sobie sprawę ze znaczenia magisterium Kościoła.

Biskup wyraził także ubolewanie z powodu przemian w jego rodzimym Kościele anglikańskim. Jego zdaniem skapitulował on przed zsekularyzowanym światem.

Anglikański biskup Gavin Ashenden zrezygnował z funkcji kapelana królowej dwa lata temu, po tym jak stanowczo sprzeciwił się korzystaniu z Koranu podczas liturgii w episkopalnej katedrze w Glasgow. Na jedną z lektur wybrano wówczas koraniczny fragment, w którym wspomina się o Maryi, ale jednoznacznie neguje się bóstwo Jezusa.