W piśmie znajdują się pytania skierowane do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Komisja pyta o liczbę spraw, które podejmował Watykan wobec polskich duchownych w latach 2002-2020 oraz o to, jakie kary wymierzono duchownym z Polski w tym okresie.

Kmieciak na konferencji prasowej mówił też, że komisja "w lutym oraz w marcu wystąpiła do wszystkich polskich diecezji, do wszystkich biskupów ordynariuszy z wnioskiem o przekazanie (...) stosownych dokumentów dotyczących zakończonych postępowań sądowo-kanonicznych, a także administracyjno-kanonicznych".

Jak dotąd dokumenty miał przekazać komisji jeden sąd biskupi. 

Kmieciak mówił, że komisja postanowiła wysłać pismo do Watykanu "mając świadomość tego, że nie otrzymuje żadnych dokumentów, żadnych informacji ze strony Konferencji Episkopatu Polski, które pozwalałyby na merytoryczną analizę spraw, które musi wyjaśnić".

Państwowa komisja do spraw pedofilii została powołana na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. 

Komisja zajmuje się przypadkami pedofilii wśród duchownych, ale także przedstawicieli innych grup społecznych.