W konferencji wzięli udział m.in. prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Chrześcijańskiej Nauki Społecznej (Association Internationale pour l’Enseignement Social Chrétien – AIESC), współorganizatora spotkania, Paweł Dembiński; Bohdan Cywiński, ks. Prof. Piotr Mazurkiewicz  z UKSW oraz dominikanin Piotr Krzysztofiak.

Uczestnicy podczas dyskusji wielokrotnie podkreślali, że problemów ekologicznych nie da się rozwiązać bez uwzględnienia szerszego kontekstu. Paweł Dembinski, prezydent AIESC, tłumaczył, że droga ekologii integralnej zaprasza do wyjścia „poza ekologię, a zwłaszcza poza utylitarystyczny materializm”. Ks. profesor Chrysostome Nassis, z Uniwersytetu Arystotelesa, dodał, że trzeba koniecznie wyjść „poza slogany” w dziedzinie ekologii. Z kolei profesor Christos Tsironis dostrzegł w ekologii integralnej „odpowiedź dynamiczną i wielowymiarową, pełną współczucia i odpowiedzialności, na krzyk ziemi i na krzyk ubogich”.

Profesor Petros Vassiliadis podkreślał, że chrześcijanie powinni kłaść nacisk zarówno na prawa człowieka jak i na jego odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Uczestnicy spotkania wystosowali również wezwanie do powszechnego zawieszenia broni 20 września, w dniu Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, gdy w Asyżu odbędzie się spotkanie przywódców religijnych z całego świata.