Wychodząc w swoim liście od zakończonej w tym roku renowacji ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie, metropolita krakowski przechodzi do postaci Maryi, która - jak pisze - przedstawiana jest jako „Ta, która wsłuchuje się w Boży głos, zarówno zawarty w świętych Księgach, jak i oznajmiony Jej przez posłannictwo archanioła, oraz jako Ta, która jest gotowa wiernie spełniać wszystko, czego oczekuje od Niej Pan”. „Dzięki temu staje się Ona dla nas wzorem czuwania i modlitwy w najważniejszych przestrzeniach naszego życia” - pisze arcybiskup, wymieniając jako te przestrzenie rodzinę, Kościół i ojczyznę.

„Dobrze wiemy, jak bardzo jest ona dzisiaj zagrożona” - pisze hierarcha o rodzinie. „U samych początków dzieła stworzenia Pan Bóg zapragnął, aby właśnie wspólnota małżeńska była odbiciem i odwzorcowaniem tej miłości i tej jedności, które stanowią o życiu samej Trójcy Przenajświętszej. Jednakże wiele współczesnych ideologii kwestionuje prawdziwe powołanie kobiety i mężczyzny oraz łączącą ich miłość. W miejsce autentycznej miłości, która w swej istocie jest przede wszystkim nastawiona na dobro drugiego człowieka, propaguje się egoistyczne skupienie się na sobie samym, na swoich pragnieniach, projektach i marzeniach. Tymczasem prawdziwe szczęście i pokój serca, ale też pewną drogę do Boga człowiek odnajduje wtedy, gdy jego pierwszą troską jest dobro drugiego człowieka” - czytamy w liście. Jako wzór dla małżonków abp Jędraszewski stawia św. Joannę Berettę Mollę, która w latach 60. XX wieku mimo wskazań medycznych do przerwania ciąży zdecydowała się donosić ją do końca. Matka zmarła 7 dni po porodzie.

Czytaj więcej

Bp Krzysztof Zadarko: Nie wolno zamykać oczu na dramat na granicy z Białorusią

„Drugą bardzo ważną rzeczywistością, za którą razem z Matką Najświętszą pragniemy się żarliwie modlić, jest święty, katolicki i apostolski Kościół” - pisze abp Jędraszewski, przywołując fragment „Zapisków więziennych” kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Trzecią rzeczywistością, której ogromną wartość chcemy odkrywać i przeżywać z Matką Najświętszą, jest nasza Ojczyzna” - kontynuuje.

„Łącząc się duchowo z Tą, która została „dana nam jako Pomoc ku obronie Narodu polskiego” (...) w tym adwentowym czasie módlmy się gorliwie, zwłaszcza na różańcu, abyśmy umieli czuwać nad tym dobrem, jakim jest każda polska rodzina, jakim jest Kościół i jakim jest cała Polska. Módlmy się też o to, abyśmy zawsze byli gotowi nadpłacać sobą na rzecz jej autentycznej wolności. Równocześnie za przyczyną naszej Matki i Królowej dziękujmy Panu Bogu za tych wszystkich, którzy dzisiaj bronią naszej Ojczyzny, zarówno stojąc na straży jej duchowej i kulturowej tożsamości, wyrastającej z fundamentu chrześcijańskich wartości, jak i z wielkim heroizmem i osobistym poświęceniem strzegąc jej granic” - apeluje na koniec abp Jędraszewski.