Jest obchodzone na pamiątkę wydarzenia opisanego w Ewangelii. Zgodnie z prawem mojżeszowym 40 dni po narodzeniu Jezusa Maryja z Józefem przyszli do świątyni jerozolimskiej, by ofiarować Bogu pierworodnego Syna. To wtedy starzec Symeon miał rozpoznać w niemowlęciu Mesjasza i nazwać go: „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. W tym obrzędzie nastąpiło ofiarowanie się Jezusa Ojcu i objawienie światu jako „światło”, które prowadzi do Boga. Stąd w liturgii tego święta tak dużą rolę odgrywa światło.

W Rzymie od VII wieku odbywała się tego dnia procesja ze świecami do bazyliki Matki Bożej Większej, dając prawdopodobnie początek maryjnemu charakterowi tego święta. Takie jest ono także w Polsce i tradycyjnie nazywane jest świętem Matki Bożej Gromnicznej. W kościołach odbywają się procesje ze świecami, święci się gromnice, które potem wkłada się do rąk konającym.

Kościół katolicki 2 lutego obchodzi Dzień Osób Konsekrowanych. W świątyniach zbiera się pieniądze na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.