Wniosek o wydanie dokumentów dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych został skierowany przez Państwową Komisję ds. Pedofilii w lutym.

W marcu episkopat wyznaczył zespół kierowany przez abp. Polaka do kontaktu z komisją. Podczas zorganizowanego w środę spotkania omówiono warunki i zasady współpracy.

KEP informuje, że „delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży jest gotowy przekazać Państwowej Komisji informacje o liczbie spraw dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich poniżej 15 roku życia zgłoszonych Kościołowi w Polsce”. 

Jednocześnie przedstawiciele Kościoła mają wątpliwości w sprawie udostępnienia akt. „Od strony prawa państwowego zastrzeżenia budzi brak wskazania jasnej podstawy prawnej, na której opiera się prośba o wydanie akt. Wyjaśnienia wymaga także kwestia ochrony wrażliwych danych osobowych zawartych w aktach spraw kościelnych. Sprawy te były przedmiotem dyskusji z państwową komisją, jednak wymagają dalszego doprecyzowania i pogłębienia” - przekazano.

„Na gruncie prawa kościelnego, istnieje potrzeba rozstrzygnięcia czy zniesienie sekretu papieskiego dotyczy postępowań sprzed dnia wejścia w życie decyzji papieża Franciszka, a także doprecyzowania zakresu obowiązującej tajemnicy urzędowej” - poinformowano.

Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży zapowiedziało, że abp Polak zwróci się do Watykanu o "stosowną wykładnię" w tej sprawie.

- W wystąpieniu, jakie skierowaliśmy do sądów biskupich, powołaliśmy się na decyzję Ojca Świętego Franciszka o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w odniesieniu do spraw dotyczących przestępstw seksualnych dokonanych na osobach małoletnich. Wiemy, że z tej drogi korzysta także w części spraw prokuratura - mówił KAI Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii