GIS podaje, że władze Holandii poinformowały poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wycofaniu kolejnej partii produktu „Rizi Olej z ryżu", w butelkach 1000 ml, oznaczonych datą minimalnej trwałości – 13.09.2021.

W produkcie wykryto przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych.

Produkt pochodzi z Tajlandii a jego importerem jest firma Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading.

Czytaj także: Niebezpieczny olej wycofany ze sprzedaży

Przypomnijmy, że 22 lipca GIS wydał ostrzeżenie publiczne ws. tego samego produktu w butelkach półlitrowych. O numerze partii – RBHSSCO9A z datą minimalnej trwałości – 09.03.2021. Podobne informacje GIS przekazywał w maju.

Holenderska firma poinformowała swoich odbiorców o ryzyku związanym z produktem. natomiast Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje proces wycofywania i działania podejmowane przez odbiorców produktu w Polsce.

Konsumenci, którzy kupili zakwestionowany produkt nie powinni go spożywać.