Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wskutek wpływających skarg konsumentów na sposób sprzedaży programów telewizyjnych przez nadawców.

Choć ustawa o ochronie konkurencji zabrania nierównego i dyskryminacyjnego traktowania kontrahentów, praktyka w relacji między operatorami a nadawcami wzbudza wątpliwości prawne. Skargi napływające do UOKiK dotyczyły często braku możliwości wyboru przez operatora zakupienia pojedynczych programów. Nabywają oni programy w pakietach, bo najczęściej nie ma innej możliwości lub jest to nieopłacalne finansowo.

Czytaj także: Abonament RTV: sąd o wyrejestrowaniu odbiornika telewizyjnego

Efektem tej praktyki może być nie tylko potencjalna dyskryminacja konkurencji, ale też pozbawienie wyboru konsumentów, którzy zmuszeni są do wykupowania pakietów programów, które nie zawsze są dla nich atrakcyjne. - Wielu konsumentów - odbiorców telewizji - ma problem z dostępem do swoich ulubionych programów: muszą wykupić je w pakiecie z takimi, które zupełnie ich nie interesują. Pakiety mogą być narzucane również sieciom kablowym, zaś koszt przerzucany na konsumenta, który niejednokrotnie otrzymuje ofertę diametralnie odbiegającą od jego realnych potrzeb jako widza. Jednym z celów postępowania będzie sprawdzenie, czy przyczyna tej sytuacji leży na wyższym szczeblu obrotu i jest nią sposób sprzedaży programów operatorom przez nadawców, zmierzający do sztucznego kreowania czasu antenowego na reklamy przez nadawców – mówi Prezes UOKiK.

Urząd zbada nie tylko wpływ nadawców na ofertę kierowaną do konsumentów, ale też strukturę rynku i to, czy nadawcy nie dyskryminują konkurencyjnych operatorów. Oprócz tego, przyjrzy się wykorzystywaniu przez nadawców swojej pozycji na rynku reklamy i tego, jaki wpływ na przychody z reklam ma sprzedawanie programów w pakietach, a także na ile ta praktyka ogranicza dostęp do rynku reklamowego mniejszym nadawcom.

UOKiK podkreśla, że postępowanie wyjaśniające prowadzone będzie nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom, a w sprawie. Ewentualne zarzuty postawione zostaną, jeśli w toku okaże się, że nadawcy naruszają przepisy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, za co grozić może im kara finansowa sięgająca 10 proc. rocznego obrotu.