Katarzyna Harabin

Przejmujący dług ma te same obowiązki co pierwotny kredytobiorca

Odpłatne przejęcie długu z tytułu umowy kredytowej wywołuje dla nowego dłużnika/kredytobiorcy skutki w CIT analogiczne do zaciągnięcia kredytu. W związku z tym dla przejmującego obciążenie otrzymane wynagrodzenie za przejęcie długu nie stanowi przychodu podatkowego, a spłaty kredytu nie generują kosztów uzyskania przychodów. Kosztem są jednak odsetki płacone przez przejemcę.

Pomoc społeczna: będą podwyżki i szkolenia dla pracowników socjalnych

Zmiany kadrowe, wzrost wynagrodzeń i szkolenia dla pracowników socjalnych – koszty poniosą m.in. samorządy.

Koronawirus: Miasta chcą strategii w walce z Covid-19

Samorządowcy zarzucają rządowi brak konsultacji i planów antykryzysowych.

Samorządowcy: zmienić system gospodarowania odpadami

Samorządowcy obawiają się, że proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przepisy nie wystarczą do obniżenia kosztów.

Powiaty chcą same zarządzać swoją oświatą

Samorządowcy apelują o przywrócenie im kompetencji zarządczych w sektorze edukacji – gwarantuje je konstytucyjna zasada pomocniczości.

Samorządy stracą 1,4 mld zł rocznie przez zmiany w PIT, CIT i ryczałcie

Stratę 1,4 mld zł rocznie mają ponieść samorządy terytorialne wskutek proponowanej zmiany ustawy podatkowej. O modyfikację przepisów poproszą Senat.

Związek Powiatów Polskich: apel do rządu ws. finansowania powiatów.

Związek Powiatów Polskich apeluje o zmiany w sposobie finansowania powiatów.

OBWE oceniła wybory prezydenckie w Polsce

Problemy z korespondencyjnym głosowaniem i wnoszeniem protestów, nienawistna retoryka, niejawność budżetowa i luki w prawie, które trzeba zmienić – tak procedurę wyboru prezydenta RP oceniła Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Rzecznik MŚP chce zmian w ustawie futerkowej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniuje w sprawie „piątki dla zwierząt”. Niepewna rekompensata dla przedsiębiorców i za mało czasu na zmiany – ocenia.

UOKiK zbada praktyki nadawców tv

Czy odbiorców zmusza się do wykupowania pakietów programów telewizyjnych zamiast tylko tych kanałów, które ich interesują? – UOKiK wszczyna postępowanie.