Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 224

Świadkowie poinformowali, że Rosjanie, okupujący miasto przez kilka miesięcy, zmuszali osoby, które podejrzewali o współpracę z ukraińskim wojskiem, do zbierania ciał ofiar.

Na tym cmentarzu pochowanych jest ponad 50 osób. Niektóre pochówki są oznaczone tabliczkami znamionowymi, a niektóre tylko numerowane - nie wszystkie pochowane osoby zostały zidentyfikowane, również dlatego, że ciała długo leżały na ulicach.

Nie wiadomo, ile osób zginęło w Łymanie. Cywile, którzy zginęli podczas ostrzałów, byli często grzebani przez sąsiadów.

Wycofujący się Rosjanie nie zabrali ze sobą ciał swoich żołnierzy. Z prowizorycznego szpitala, który zorganizowali dla siebie w jednym z domów, zabrali rannych, ale pozostawili szczątki zmarłych.