Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 216

Na okupowanych terenach Ukrainy zakończyło się dziś trzydniowe referendum, w którym mieszkańcy DRL, ŁRL, okupowanego obwodu zaporoskiego i chersońskiego mieli zdecydować, czy chcą przyłączenia do Rosji.

Według pierwszych opublikowanych wyników w Ługańskiej Republice Ludowej "za" głosowało 97,77 proc. głosujących.

Czytaj więcej

Opublikowano "wstępne wyniki" pseudoreferendów na okupowanych terenach Ukrainy

Pasiecznik, jak informuje Ługańskie Centrum Medialne, przygotował apel do prezydenta Federacji Rosyjskiej o „rozpatrzenie w trybie ustawowym kwestii wejścia Ługańskiej Republiki Ludowej do Rosji”.

- Mam wielką nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, dziś lub jutro, pojadę do Moskwy - mówił Pasiecznik. - Przygotowałem odpowiedni apel do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Władimirowicza Putina z prośbą o rozpatrzenie sprawy zgodnie z procedurami w sprawie włączenia Ługańskiej Republiki Ludowej do Rosji jako podmiotu Federacji Rosyjskiej."

Kijów i większość państw Zachodu zapowiedziało, że nie uzna wyników referendów jako nielegalne i sprzeczne z prawem międzynarodowym. Takie decyzje podjęły nawet rządy państw, które utrzymują relacje z Moskwą jak Turcja i Kazachstan.