Czytaj więcej

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 208

Wilno określiło kategorie obywateli rosyjskich, którzy będą wpuszczani do kraju poza zakazem. Dotyczy to rosyjskich dyplomatów, przedstawicieli opozycji, pracowników firm realizujących przewozy do innych krajów UE, a także członków rodzin osób, które mogą okazać ważne zezwolenie na pobyt w krajach członkowskich lub są obywatelami krajów członkowskich.

Jak pisze państwowa rosyjska agencja TASS, zasady te popierają inne kraje bałtyckie oraz Polska.

Według Państwowej Służby Ochrony Granic przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy, w sierpniu granicę republiki bałtyckiej przekroczyło 83 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej, w tym tranzytem do obwodu kaliningradzkiego. Oddzielnie departament nie określił liczby pasażerów tranzytowych.

Od początku tego roku na Litwę przybyło 395 tys. Rosjan, z czego 180 tys. 861 osób nie zostało wpuszczonych na Litwę z powodu nieprzestrzegania wymogów strefy Schengen.