Ławra Świętogórska to duży męski monastyr, znany też pod nazwą Ławra Zaśnięcia Bogurodzicy, ważny ośrodek życia prawosławnego, należący do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.

Ławra leży w pobliżu Świętogórska w obwodzie donieckim, nad rzeką Doniec.

W wyniku ostrzału zginęło troje zakonników - opiekun klasztoru (archimandryta) Galaktion, mnich Arystokle i zakonnica Barbara.

Rannych zostało trzech mnichów. Liczba ofiar i rannych cywilnych nie jest jeszcze znana.