Denysowa odwiedziła jeden ze szpitali, gdzie przebywają uwolnieni jeńcy

Większość ukraińskich żołnierzy została wzięta do niewoli w okolicach Mariupola. Początkowo trzymano ich w piwnicach i budynkach gospodarczych. Następnie zostali przeniesieni do aresztu śledczego w Doniecku i kolonii poprawczej nr 120, które znajdują się na czasowo okupowanym terytorium. Później zostali przeniesieni do aresztów śledczych w Taganrogu i Woroneżu.

Podczas transportu żołnierze ukraińscy mieli zasłonięte oczy, związane ręce, a na głowy założono im worki.

W niewoli ukraińscy żołnierze byli torturowani, grożono im śmiercią, bito i poniżano.

W stosunku do oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy i żołnierzy Azowskich Sił Specjalnych stosowano tortury ze skrajnym okrucieństwem. Podczas przesłuchań ukraińskich jeńców wojennych  bito po palcach i otwierano rany kolbą karabinu maszynowego, szczypano ich kombinerkami i duszono. Ponadto torturowano ich prądem elektrycznym, byli bici pałkami i kopani.

Żołnierzom podawano narkotyki, po których tracili przytomność i pamięć.

Zmuszano ich do nauczenia się wiersza "Wybaczcie nam, prawdziwi Rosjanie", hymnu Federacji Rosyjskiej, historii godła i flagi. W przypadku pomyłki stosowano wobec nich tortury.

Ukrainki przetrzymywane w areszcie śledczym w Doniecku przekazały, że w celach 2-3 osobowych jest ich co najmniej 17-20. Zamiast toalety było wiadro. Kobiety pozbawiono środków higieny i możliwości prania. Poddawano ich presji psychicznej – na ich oczach brutalnie bito ukraińskich jeńców. Kobiety w niewoli były również zmuszane do współżycia seksualnego.

Żołnierze ukraińscy nie otrzymali niezbędnej opieki medycznej. Lekarz zbadał ich dopiero przed przeniesieniem do obozu jenieckiego w Sewastopolu, gdzie pomocy udzielali przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża..

Ukraińcy otrzymywali 1,5 litra wody na 30-40 osób, jedzenie było ograniczone do kawałka chleba i słoniny. Rosjanie kpili, ze to "ludzkie mięso".

Żołnierze ukraińscy zostali pozbawieni możliwości kontaktu z bliskimi. Legitymacje Centralnej Agencji Wywiadowczej MKCK, przewidziane w art. 70 konwencji genewskiej z 1949 r., które należy przesłać natychmiast po schwytaniu, zostały wypełnione dopiero bezpośrednio przed wymianą.

"Rosja naruszyła przez te czyny przestępcze prawa jeńców wojennych, gwarantowane postanowieniami art. 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Konwencji Genewskiej do traktowania jeńców wojennych" - napisała ukraińska RPO.

"Apeluję do Komisji ONZ ds. Badania Naruszeń Praw Człowieka podczas rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę o uwzględnienie tych faktów łamania przez Rosję praw obywateli Ukrainy".