O rozwiązaniu umów partnerskich podjęły decyzję głownie miasta w Australii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Danii, Grecji, Estonii, Hiszpanii, Włoszech, Kanadzie, Łotwie, Litwie, Niemczech, Polsce, Portugalii, USA, Finlandii i innych krajach.

Kolejnych kilkadziesiąt miast jest w trakcie podejmowania takiej decyzji.

Czytaj więcej

Zełenski do społeczności Uniwersytetu Stanforda: Zadbajcie o świat

Niedawno decyzję o wykluczeniu ze swojego członkostwa Petersburga i Gatczyny podjął Związek Miast Bałtyckich. W tym samym czasie organizacja przyjęła nowego członka stowarzyszonego - ukraińskie miasto Wilniańsk.

Informację o zrywaniu związków partnerskich z miastami Rosji przekazało ukraińskie MSZ.

„W końcu świat rozumie, że z Rosją nie może być ani przyjaznych, ani braterskich stosunków" - skwitowało MSZ.