Przez internet możecie nie tylko zameldować się w nowy miejscu, ale i wymeldować z poprzedniego adresu zamieszkania.

Co z obowiązkiem meldunkowym?

Zastanawiasz się jak to jest z tym obowiązkiem meldunkowym? Istnieje i nie powinniśmy o nim zapominać - informuje resort.

Czytaj także: Obowiązek meldunkowy zostaje także w 2019 r.

Kiedy powinniśmy się zameldować?

- najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,

- jeśli na stałe mieszkasz pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały,

- jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Warto pamiętać, że równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku jak należy uporać się z formalnościami.

Na początek należy pamiętać o tym, że niezbędnym jest posiadanie profilu zaufanego. Możesz go założyć TUTAJ.

Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - dołącz do formularza elektroniczną wersję (skan) JEDNEGO z następujących dokumentów, który to potwierdzi, np.:

- umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu,

- odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,

- decyzję administracyjną,

- orzeczenie sądu.

Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować- dołącz do formularza elektroniczną wersję (skan):

- oświadczenia właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,

- dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Formularz wysyłasz do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

Wejdź na stronę www.GOV.pl i profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekarnu). Tam, w spisie po prawej stronie ekranu znajdziesz popularne e-usługi, wśród nich Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy. Kliknij. Oto kolejne kroki:

1. Wybierz rodzaj pobytu, na jaki chcesz dokonać zameldowania.

2. Zaznacz, kogo chcesz zameldować.

3. Wypełnij pozostałe pola i dołącz odpowiednie dokumenty.

4. Jeśli zaznaczasz, że chcesz dostać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, dołącz dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały - jest bezpłatne, na pobyt czasowy - kosztuje 17 zł.

5. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na Mój GOV (po zalogowaniu się do konta Mój GOV znajdziesz ją w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka).

Jeśli składając wniosek online dołączone zostaną wszystkie potrzebne dokumenty - urzędnik zamelduje Cię od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli dołączone zostaną skany dokumentów, możesz zostać zostać poproszony o ich oryginały.

Warto sprawdzać swoją skrzynkę na Mój GOV, by nie przegapić wiadomości z urzędu.