Warto przypomnieć, że wspomniany projekt, potocznie określany projektem Afgan ma już ponad 3 lata. W tym czasie, w ramach konsorcjum (WIM, WAT, WITPIS, PŚ, ASZWoj i AMZ Kutno), zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach wybuchowych.

Obecnie WIM zaprasza żołnierzy oraz personel medyczny SZ RP  do udziału w ww. przedsięwzięciu. Szkolenie ma charakter dwupoziomowy. Poziom podstawowy skierowane jest do żołnierzy SZ RP bez wykształcenia medycznego, którzy mogą realizować zadania w ramach PKW, a jego program oparto na wytycznych Komitetu Tactical Combat Casualty Care. Zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów i uczą procedur ratunkowych, realizowanych w środowisku taktycznym.

Natomiast poziom zaawansowany (Trauma Room) do personelu medycznego SZ RP oraz podmiotów nadzorowanych przez MON, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy będą realizować zadania w warunkach szpitala polowego II poziomu (FST). Program oparto na doświadczeniach misji w Iraku, Afganistanie oraz Centrum Urazowego WIM.  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji i działania zespołu urazowego, poznają kryteria jego aktywacji, zasady pracy osób funkcyjnych i poszczególnych członków zespołu. W toku zajęć zostaną praktycznie przećwiczone podstawowe i zaawansowane umiejętnościami kliniczne, niezbędne w trakcie leczenia poszkodowanych z bojowymi i niebojowymi obrażeniami ciała (Emergency Skills).

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi symulacji medycznej oraz scenariuszy symulacyjnych wysokiej wierności. Program szkolenia uwzględnia wnioski powstałe w trakcie zrealizowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym projektu „AFGAN”.

O AFGAN-ie było głośno z okazji nagrody, jaką ortopedzi z WIM otrzymali od amerykańskich kolegów w czasie konferencji SOMOS 2016 w USA. Pierwszy raz w prawie 60-letniej historii wyróżniono badania lekarzy spoza Stanów Zjednoczonych.

- Minęły już trzy lata realizacji projektu naukowego „Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym”. W minionym okresie w ramach konsorcjum zostały zaprojektowane i wykonane badania doświadczalne, poligonowe, symulacyjne, komputerowe, a także badania medyczne żołnierzy bezpośrednio uczestniczących w zdarzeniach wybuchowych. Przyczyniły się one do opracowania propozycji rozwiązań konstrukcji energochłonnych możliwych do praktycznego wykorzystania w poprawie ochrony biernej żołnierzy, analizy obrażeń doznanych w trakcie zdarzenia, ich wpływu na odległe rokowanie - mówił wówczas dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.