Odkryto je w krużgankach Domku Loretańskiego. Konserwatorzy datują ich powstanie na XVIII wiek. Freski to malowidła ścienne wykonane techniką al fresco na mokrym tynku. Dzieła zachowały się na górnych partiach ścian, sklepieniach i łukach arkad. Na razie jak podają konserwatorzy są trudne do rozczytania. O odkryciu poinformował Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Konserwatorzy zakładają, że freski przedstawiały sceny z życia Maryi - Zwiastowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety i Pokłon Trzech Króli. Powstały zapewne w latach 20. XVIII wieku, tuż po wzniesieniu kaplicy. Najprawdopodobniej dość szybko zostały przykryte pobiałami, a pamięć o ich istnieniu całkowicie zatarła się.

W tym roku dobiegnie końca konserwacja wnętrza kaplicy Domku Loretańskiego. Został on wzniesiono w latach 1712–1719 według projektu Kaspra Bażanki. Nawiązuje do Świętego Domku we włoskim Loreto, wzniesionego u schyłku wypraw krzyżowych z kamieni pochodzących z domniemanego domu Maryi w Nazarecie. W 1794 roku w kaplicy krakowskiego Domku Loretańskiego miało miejsce uroczyste poświęcenie szabel przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej –Tadeusza Kościuszki i Józefa Wodzickiego.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa współfinansuje remont Domku Loretańskiego.