Na stronie Biedronki opublikowana została decyzja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, z której wynika, że Biedronka mogła naruszać zbiorowe interesy konsumentów poprzez wprowadzanie w błąd w zakresie zgłaszania wad towarów z tytułu rękojmi. 

Pracownicy Biedronki mieli nie umieszczać w protokołach reklamacyjnych informacji o wybranej formie postępowania przy zgłaszaniu wad towarów przemysłowych przez co konsumenci mieli utrudnione dochodzenie swoich roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Problematyczne dla klientów były też ustne reklamacje, których pracownicy sieci nie potwierdzali na piśmie, a do tego jeszcze klienci mieli być zmuszani do składania reklamacji w formie elektronicznej (nie było gotowego papierowego formularza). 

Czytaj także: Sprzedaż Biedronki wzrosła do 11,7 mld euro. Będą nowe, małe sklepy 

W toku postępowania UOKiK Jeronimo Martins Polska zobowiązało się do zaniechania stosowania praktyk i usunięcia ich skutków poprzez organizację szkolenia dla konsumentów w formie elektronicznej. Szkolenie będzie składać się z części z materiałami edukacyjno-informacyjnymi dotyczącymi polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz z interaktywnego quizu składającego się z 10-12 pytań dotyczących tematyki polubownego rozwiązywania sporów z konsumentami. Pierwsze 35 tysięcy osób, które ukończy quiz (niezależnie od wyniku) otrzyma voucher w postaci e-kodu na zakupy w sieci Biedronka o wartości 10 złotych. E-kod nie będzie wymagał dokonywania zakupów na minimalną kwotę, co oznacza, że będzie można zapłacić nim za całość drobnych zakupów.

Sieć zobowiązała się do przedłożenia UOKiK propozycji szkoleń do akceptacji oraz do wprowadzenia zmian w procedurze reklamacyjnej. O decyzji UOKiK Biedronka informuje bezpośrednio na swojej stronie, jednak próżno szukać tej informacji w dziale „komunikaty dla klientów” czy na górze strony – jest ona umieszczona dyskretnie na samym dole strony.

W podobny sposób ukarany został w zeszłym roku konkurent Biedronki Lidl, który musiał organizować e-szkolenia z powodu zbyt wczesnego zakończenia promocji.