„Podpisane dziś memorandum przewiduje szybką realizację obecnych projektów EBI na Ukrainie” — stwierdza komunikat ogłoszony po uroczystości podpisania go w Waszyngtonie przez premiera Denysa Szmyhala i prezes EBI, Nadię Calvińo w ramach spotkań MFW. Obie strony postanowiły „przyspieszyć udzielanie finansowego wsparcia i realizację projektów w terenie”. Ukraina była wcześniej rozczarowania, że dotychczas wykorzystano znikomą część miliardów dolarów i euro, zadeklarowanych przez Zachód — pisze Reuter.

Czytaj więcej

Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski

W obecnym porozumieniu podkreślono, że Ukraina ma w tym roku dostęp do 500 mln euro pożyczek EBI i do 60 mln euro unijnych grantów. Unijny bank z Luksemburga szuka też sposobów wydania co najmniej 2 mld euro z funduszu 50 mld „Ukraine Facility” na ważne projekty sektora publicznego w tym kraju, takie jak budownictwo mieszkaniowe, szkoły i szpitale czy na remonty i modernizację uszkodzonej sieci energetycznej i kolejowej. Część tych pieniędzy zostanie użyta na odtworzenie prac dokonanych już w tym roku.

Dodatkowo nowe porozumienie udostępni Ukrainie dostęp do europejskiego programu usług doradczych JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), który uruchomiono w Grecji po załamaniu się jej gospodarki prawie 15 lat temu. W Ukrainie „pomoże przygotować znaczne inwestycje i poprawić możliwości tego kraju w dojściu do norm UE” — wyjaśnia komunikat.