Resort Sasina przekonuje, że 800+ podbije inflację zaledwie o 0,03 proc.

Wpływ waloryzacji programu 500 Plus do 800 zł na wzrost cen dóbr krajowych wyniesie w 2024 r. około 0,03 proc. – szacuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Publikacja: 06.06.2023 13:52

Resort Sasina przekonuje, że 800+ podbije inflację zaledwie o 0,03 proc.

Foto: PAP/Artur Reszko

Planowana waloryzacja Programu 500 Plus do 800 zł będzie miała pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Zakładamy neutralny wpływ na inflację, a znaczące zmniejszenie rozwarstwienia społecznego  napisał na Twitterze wicepremier Jacek Sasin. Kierowane przez niego Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało analizę pod znamiennym tytułem "Pozytywne efekty gospodarcze waloryzacji 800+".

Wyższe dochody

Program Rodzina 500+ (dalej także: 500+) obowiązuję od 1 kwietnia 2016. W początkowej wersji program, co do zasady, przysługiwał na drugie i kolejne dziecko. Od lipca 2019 roku program został rozszerzony także na pierwsze dziecko. Obecnie objętych nim jest 6,5 miliona dzieci, a w ciągu 7 lat na 500+ przeznaczono kwotę ponad 220 mld zł – przypomina MAP.

Czytaj więcej

800+ nie zostanie wypłacone w styczniu. Rządowy projekt z innym terminem

Oceniając pozytywnie dotychczasowy program, autorzy raportu omawiają jego waloryzację. Ma ona spowodować zwiększenie pomocy finansowej dla gospodarstw domowych na kwotę ok. 24 mld zł rocznie. Jak napisano, oznacza to wzrost wydatków na świadczenia społeczne o ok. 6 proc. w 2024 r.  

– W konsekwencji waloryzacji świadczenia dojdzie do zwiększenia dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych o ok. 1,3 proc. w 2024 r., co zwiększy ich majątek o ok. 0,8 proc. w 2024 r. Wyższe dochody i majątek dadzą bodziec do nieznacznego wzrostu konsumpcji prywatnej: ta zwiększy się o ok. 0,25 proc. w 2024 r. w ujęciu realnym (czyli z uwzględnieniem inflacji). Wyższy majątek gospodarstw domowych podniesie również inwestycje: wzrosną one o ok. 0,65 proc. w 2024 r. Skumulowany efekt wzrostu konsumpcji oraz inwestycji pociągnie za sobą wzrost realnego PKB o ok. 0,25 proc. w 2024 r. Wyższy popyt na dobra spowoduje zwiększenie popytu na pracę: spadnie zatem liczba bezrobotnych (o ok. 1,4 proc. w 2024 r.) przy jednoczesnym wzroście płac o ok. 0,15 proc. w 2024 r.  – wyliczono w analizie.

Inflacja prawie bez zmian

Zdaniem autorów, wyższy popyt będzie praktycznie neutralny, jeśli chodzi o wskaźnik inflacji. Zgodnie z modelem, szacowany wzrost cen dóbr krajowych wyniesie około 0,03 proc. w 2024 r.

Czytaj więcej

Sawicki: 800+? To licytacja dwóch dziadków

Wzrost świadczeń społecznych zmniejszy również rozwarstwienie dochodów w społeczeństwie. Po waloryzacji, udział dochodów do dyspozycji 10 proc. najbogatszych gospodarstw domowych zmniejszy się o 0,3 pp w 2024 r. (a udział pozostałych 90 proc. ulegnie analogicznemu zwiększeniu). "Potencjalny wzrost cen wynikający z podniesienia poziomu świadczenia do 800 zł jest praktycznie pomijalny" – podsumowano.

Model analizy

Z podanej przez MAP informacji wynika, że analiza została wykonana przy użyciu modelu makroekonomicznego SFC (ang. Stock – Flow Consistent) posiadanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Modele SFC wyróżnia możliwość badania wzajemnych zależności między sektorami gospodarki oraz instrumentami finansowymi. Obecnie modele typu SFC wykorzystywane są przez Europejski Bank Centralny oraz Bank Anglii. Powstały również modele empiryczne dla gospodarek: USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Grecji, Włoch, Mołdawii, Austrii oraz Argentyny.

W ramach analizy porównano dwa scenariusze prognostyczne: wariant bazowy, w którym brak jest waloryzacji świadczenia 500+ oraz wariant alternatywny, w którym następuje waloryzacja od początku 2024 r. Wyniki stanowią porównania wartości zmiennych ekonomicznych w obydwu scenariuszach.

Gospodarka
Ukraina kupi broń za rosyjskie pieniądze. Bruksela odmraża aktywa Banku Rosji
Materiał Promocyjny
Unia Europejska wspiera rozwój nowoczesnych sieci dystrybucji energii w Polsce Wschodniej
Gospodarka
Elisabetta Falcetti: Nowa strategia EBOiR-u dla Polski tuż-tuż
Gospodarka
Alexander von zur Muehlen, Deutsche Bank: Europa potrzebuje głębszej integracji, żeby konkurować o kapitał
Gospodarka
Polska zmniejszyła dystans do Niemiec. Ile w tym zasługi UE? Jest analiza EBOR
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy