Ekonomiści: Spada wiarygodność ekonomiczna Polski i przejrzystość finansów

Najpoważniejszym zagrożeniem dla wiarygodności ekonomicznej Polski jest brak stabilności finansowej. W tym obszarze nasza wiarygodność obniża się coraz poważniej.

Publikacja: 05.06.2023 12:21

Ekonomiści: Spada wiarygodność ekonomiczna Polski i przejrzystość finansów

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Gospodarka i działalność gospodarcza bazują na wiarygodności, jej osłabienie powoduje, że gospodarka staje się coraz bardziej wrażliwa, czyli mniej odporna na szoki i kryzysy. Poziom wiarygodności ma też znaczenie dla jakości rządzenia, a jej słabnięcie oznacza wzrost niepewności reguł – tak prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES, tłumaczy, dlaczego należy badać wiarygodność ekonomiczną państw. Z analiz grupy ekspertów, którzy procują pod jego kierownictwem wynika, że wiarygodność ekonomiczna Polski obniżyła się w ciągu roku. To druga edycja badania "Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa" projektu Europejskiego Kongresu Finansowego I Open Eyes Economy Summit. Wiarygodność jest istotną wartością ekonomiczną, ale także kategorią regulatywną: jej oddziaływanie wpływa na formowanie korzystnego lub niekorzystnego pola działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Jakub Borowski: Spekulacje o obniżce stóp przed wyborami źle świadczą o wiarygodności NBP

Największe zagrożenia związane są z finansami publicznymi: - Najpoważniejszymi zagrożeniami są niska jakość i przejrzystość finansów publicznych – powiedział prof. SGH Andrzej Rzońca, jeden z autorów badania: - Chociaż Polska ma pozytywne konstrukcje reguł wydatkowych, to ich nie przestrzega. Zadłużenie budżetu centralnego w zeszły roku wynosiło 12 proc. deficytu centralnego. Istnieje duża różnica pomiędzy długiem wykazywanym według metodologii krajowej i unijnej. Dodatkowo rząd realizuje część wydatków, oferując obligacje skarbowe. W zeszłym roku w ten sposób wsparto różne instytucje obligacjami wartymi 26 mld zł i była to jedna czwarta część nominalnego przyrostu długu – mówił ekonomista.

W tym roku indeks obejmuje obliczenia dla 8 obszarów tematycznych: praworządność, swoboda działalności gospodarczej, wiarygodność finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych, środowisko i klimat, respektowanie zobowiązań międzynarodowych. Do opracowania indeksu służy analiza 81 wskaźników. Dodatkowo, eksperci dokonali obliczeń indeksu dla 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier).

Czytaj więcej

Inflacja silnie uderza w polskie firmy

w zeszłym roku znacząco niższy jest indeks dla Polski i Węgier niż dla Słowacji i Czech. Jednak w przypadku wszystkich czterech państw ma wartość ujemną. Na wyniku dla Czech zdecydowały zagrożenia związane z finansami publicznymi: zmienność inflacji bazowej i odchylenia od celu inflacyjnego oraz z dbałością o środowisko i klimat. Na obniżającą wartość indeksy dla Słowacji wpływ miały: także zagrożenia dotyczące finansów publicznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Częścią Indeksu są także opinie 111 ekspertów na temat ich zdaniem trzech najważniejszych zagrożeń dla wiarygodności ekonomicznej Polski w poszczególnych obszarach indeksu. Wskazali 325 zagrożenia, poproszono ich ocenienie ich znaczenia.

Czytaj więcej

Rząd chce rozmontować bezpieczeństwo finansów publicznych

- Gdy popatrzymy na mapę zagrożeń dotyczących finansów publicznych i budżetu, to tam jest ciasno, tak wiele ich jest – przyznała dr. Marta Penczar, współautorka Indeksu. – Eksperci uznali, że w ciągu najbliższych trzech lat podstawowym zagrożeniem dla wiarygodności ekonomicznej Polski dotyczącej stabilność sytemu finansowego i pieniądza, będzie kwestia ryzyka prawnego związanego z umowami kredytu hipotecznego i to zarówno umów walutowych (w CHF), jaki i w walucie krajowej (opartych na WIBOR). Dodatkowo są to: ekspansywna polityka fiskalna połączona ze wzrostem skali finansowania pozabudżetowego oraz obniżenie efektywności i wiarygodności polityki pieniężnej. Zagrożeniami są również: utrzymanie się wysokiego poziomu inflacji oraz niewłaściwie funkcjonujący system wymiaru sprawiedliwości

- Gospodarka i działalność gospodarcza bazują na wiarygodności, jej osłabienie powoduje, że gospodarka staje się coraz bardziej wrażliwa, czyli mniej odporna na szoki i kryzysy. Poziom wiarygodności ma też znaczenie dla jakości rządzenia, a jej słabnięcie oznacza wzrost niepewności reguł – tak prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES, tłumaczy, dlaczego należy badać wiarygodność ekonomiczną państw. Z analiz grupy ekspertów, którzy procują pod jego kierownictwem wynika, że wiarygodność ekonomiczna Polski obniżyła się w ciągu roku. To druga edycja badania "Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa" projektu Europejskiego Kongresu Finansowego I Open Eyes Economy Summit. Wiarygodność jest istotną wartością ekonomiczną, ale także kategorią regulatywną: jej oddziaływanie wpływa na formowanie korzystnego lub niekorzystnego pola działalności gospodarczej.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Gospodarka
Niemcy blokują 14 pakiet sankcji wobec Rosji. Berlin stał się „nowym Budapesztem”
Gospodarka
Rosja zawiesza handel dolarami i euro. Sankcje biją mocniej w rosyjską gospodarkę
Gospodarka
James C.F. Huang: Polski biznes musi mocniej promować się na Tajwanie
Gospodarka
Przedterminowe wybory we Francji. Szok w kołach gospodarczych i na rynkach w Europie
Gospodarka
Wiarygodność ekonomiczna Polski wciąż jest niska
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?