Rosję dzielą godziny od niewywiązania się z zadłużenia zagranicznego, pisze Bloomberg, powołując się na warunki zobowiązań dłużnych federacji. Według agencji karencja w spłacie odsetek od euroobligacji w wysokości około 100 mln dol. kończy się dzisiaj, 26 czerwca.

Jeśli inwestorzy nie otrzymają pieniędzy w wyznaczonym terminie, to w poniedziałek 27 czerwca rano nastąpi niewypłacalność. Według Bloomberga  będzie to dla Rosji pierwsza od stu lat niewypłacalność zadłużenia zagranicznego.

Czytaj więcej

Rosja bankrutem? O to toczy się wyrafinowana gra

27 maja ministerstwo finansów poinformowało, że Krajowy Depozyt Rozliczeniowy dokonał spłaty odsetek od euroobligacji z wykupem w latach 2026 i 2036. Dokonano płatności w wysokości 71,25 mln dol. i 26,5 mln euro. 30 maja minister finansów Anton Siłuanow ogłosił, że Rosja będzie rozliczać się z posiadaczami rosyjskich euroobligacji przy użyciu mechanizmu podobnego do systemu płatności za rosyjski gaz to znaczy w rublach.

Czytaj więcej

Rosja znów uniknęła technicznego bankructwa w ostatniej chwili

23 czerwca Rosja dokonała płatności kuponowych od dwóch emisji euroobligacji dolarowych w rublach - są to emisje Rosja-2027 i Rosja-2047. Wypłacono 12,51 mld rubli. (234,85 mln dol.).

Siłuanow odmówił uznania tego za niewykonanie zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów, a tym samym za bankructwo Rosji. Niezależnie od tego co głosi rosyjski reżim, to dla międzynarodowych rynków, niewypłacalność Rosji nie podlega w tej sytuacji dyskusji.