W dokumencie nie podano żadnych szczegółów dotyczących osób lub podmiotów, na które środki odwetowe mogą mieć wpływ. Jednak zgodnie z tym dekretem Rosja zabroni eksportu produktów i surowców do osób i podmiotów, które objęła sankcjami – pisze agencja Reutera.

Dekret zakazuje również transakcji z zagranicznymi osobami i firmami dotkniętymi rosyjskimi sankcjami odwetowymi oraz pozwala rosyjskim kontrahentom na niewywiązywanie się z zobowiązań wobec nich.

Zgodnie z dekretem rząd rosyjski ma 10 dni na sporządzenie list zagranicznych osób i firm podlegających sankcjom, a także na określenie „dodatkowych kryteriów” dla szeregu transakcji, które mogą podlegać ograniczeniom – pisze Reuters.

Czytaj więcej

Partia Putina chce znacjonalizować produkcję firm, które opuszczają Rosję