Wydział ds. sankcji departamentu skarbu USA (OFAC) zakazał obywatelom i organizacjom amerykańskim udzielać nowych kredytów ministerstwu finansów i państwowemu Bankowi Rozwoju Białorusi oraz kupować nowe obligacje obu organizacji państwowych na okres dłuższy niż 90 dni. Ograniczenia te dotyczą pożyczek i obligacji w dowolnej walucie.

Białoruś jest potężnie zadłużona. Ostatnie dane banku narodowego są z 1 lipca 2021. Wtedy zagraniczne zadłużenie państwa i firm państwowych (gwarantowane przez państwo) wynosiło 27,53 mld dolarów. W ciągu pół roku zwiększyło się o 0,5 mld dol. Ministerstwo finansów Białorusi nie weszło z papierami dłużnymi na rynek zewnętrzny od czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Łukaszenko: USA i Wielka Brytania chcą zniszczyć UE przy udziale Polski

- Zachodnie rynki długu republiki zostały zamknięte po wyborach prezydenckich i masowych protestach w sierpniu ubiegłego roku. Na krajowym rynku długu prawie nie ma nierezydentów. Nowe sankcje USA nadal będą miały znaczący wpływ na zadłużenie państwa białoruskiego. Skarb Państwa prawdopodobnie straci zdolność pozyskiwania dolarów na rynku krajowym, ponieważ amerykańskie banki korespondencyjne muszą przestać obsługiwać te transakcje - wyjaśnił gazecie RBK Brine O’Toole, były starszy doradca OFAC.

Eksperci podkreślają, że w mocno zależnej od dolara gospodarce białoruskiej tamtejsze ministerstwo finansów emituje nawet dług krajowy, głównie w walutach obcych. Z emisji krajowych obligacji skarbowych w dolarach są nominowane na 2,64 mld dol., czyli 60 całkowitego krajowego zadłużenia reżimu.

Ostatnia dolarowa emisja obligacji skarbowych została przeprowadzona pod koniec września i opiewała na kwotę 17,4 mln dol.

„Biorąc pod uwagę, że Amerykanie mają zakaz jakichkolwiek operacji z nowym długiem białoruskim myślę, że zakazane będzie również rozliczanie transakcji dłużnych” – uważa O'Toole. „Wszelkie transakcje z nowym długiem dłuższym niż 90 dni wystawionym 2 grudnia 2021 r. lub później, w tym zapewnianie finansowania i inne transakcje, są zabronione” – mówi dyrektywa opublikowana przez OFAC.

Czytaj więcej

USA użyją "różnych narzędzi" wobec Białorusi. Biden zaniepokojony

Zakaz nie dotyczą istniejącego zadłużenia publicznego Białorusi, wystawionego przed 2 grudnia. Inwestorzy amerykańscy, jeśli tacy są, będą mogli otrzymywać od niego odsetki, sprzedawać papiery wartościowe na rynku wtórnym lub utrzymywać do terminu zapadalności. Amerykańskie banki-korespondenci mogą nadal obsługiwać rozliczenia krajowych obligacji rządowych w dolarach znajdujących się w obiegu.

Eksperci i agencje ratingowe są zdania, że zachodnie sankcje sektorowe wobec białoruskiego długu publicznego zwiększą zależność republiki od rosyjskiego finansowania. W listopadzie reżim wyemitował trzyletnie krajowe obligacje w rublach rosyjskich (za 21,9 mld rubli).

Czytaj więcej

Unia Europejska musi wywierać maksymalną presję na Białoruś