„Looking back to look forward: the future of the EU economy” to tytuł rocznicowej konferencji CASE, która odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 września. Patronem prasowym wydarzenia jest „Rzeczpospolita”.

Uznani ekonomiści z Europy i USA mają dyskutować m.in. o przyszłości rynku pracy, rozwoju polityki zdrowotnej po pandemii Covid-19, zmianach w handlu międzynarodowym i stabilności długu publicznego. Udział w panelach dyskusyjnych zgłosili tacy eksperci, jak Anders Aslund z Georgetown University, Leszek Balcerowicz z SGH i Forum Obywatelskiego Rozwoju, Beata Javorcik z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH i Daniel Gros z Centre for European Policy Studies.

Think tank CASE – Centrum Analiz społeczno-Ekonomicznych powstał we wrześniu 1991 r., jako naturalna konsekwencja przełomu z 1989 r. Założyło go 10 osób: Tadeusz Baczko, Ewa Balcerowicz, Barbara Błaszczyk, Władysław Brzeski, Krzysztof Chmielewski, Andrzej Cylwik, Marek Dąbrowski, Anna Fornalczyk, Stanisława Golinowska i Jacek Rostowski.

- Niewiele prywatnych think tanków założonych wkrótce po przełomie ustrojowym w krajach postkomunistycznych przetrwało próbę czasu. CASE się udało – mówi jedna z założycielek dr Ewa Balcerowicz, przewodnicząca rady fundacji CASE.

CASE zajmowało się najpierw ważną dla Polski i krajów postsocjalistycznych transformacją systemu gospodarczego. Potem – kwestią rozszerzenia Unii Europejskiej, a także programami wsparcia reform i rozwoju gospodarczego południowych i wschodnich sąsiadów UE. W ciągu 30 lat fundacja zrealizowała ponad 600 projektów dla 105 krajów. Ma w dorobku kilkadziesiąt międzynarodowych projektów badawczych realizowanych w dużych międzynarodowych zespołach naukowych. I kilka serii publikacji, początkowo wydawanych w wersji papierowej, teraz na ogół elektronicznej. W rankingu Global Go To Think Tank Index Report Uniwersytetu Pensylwania z 2021 r. CASE zajęło pierwsze miejsce wśród światowych think tanków z rocznym budżetem do 5 mln dol.

Rocznicowa konferencja CASE odbędzie się w formacie hybrydowym, ma być transmitowana na żywo w otwartym kanale.

Program konferencji: https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6855

Rejestracja: https://case-research.us9.list-manage.com/subscribe?u=088ba777e100f163f345ad221&id=1944054bdc