Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2014 r. wyniosło 779,93 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W porównaniu z końcem 2013 r. dług spadł o 58,1 mld zł, czyli 6,9 proc. Ten spadek to jednak wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. Po wyłączeniu tego efektu, zadłużenie państwa wzrosło o 72,09 mld zł, czyli o 8,6 proc. w stosunku do 2013 r. Wynikało to głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+43,3 mld zł), osłabienia złotego (+13,8 mld zł) oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2015 r. (+12,7 mld zł).

Zadłużenie Skarbu Państwa wobec inwestorów zagranicznych (chodzi o obligacje złotowe i w walutach obcych) wzrosło w ciągu roku o 22,18 mld zł, do 456,9 mld zł. To głównie efekt osłabienie złego (w ciągu roku złoty osłabił się wobec euro o 2,8 proc., wobec dolara – o 16,4 proc.), co wpłynęło na wycenę obligacji wyemitowanych w walutach obcych (do 260,9 mld zł, o 8 proc. więcej niż rok temu). Ministerstwo Finansów podaje, że sam dług w tej kategorii wzrósł niewiele – o 2,6 mld euro, o 0,8 mld dolarów, a obligacje w japońskiej walucie spadły o 23,9 mld jenów). Wartość obligacji złotowych będących w rękach nierezydentów wzrosła o 2,8 mld zł do 195 mld zł.

Zadłużenie krajowe zmniejszyło się o 80,3 mld zł mld zł (już uwzględniając efekt OFE) do 323,3 mld zł. Tym samym udział zadłużania zagranicznego wzrósł do rekordowego poziomu 58,6 proc. z 51,9 proc. na koniec 2013 r. W całym zadłużeniu Skarbu Państwa udział długu nominowanego w euro stanowił 25,1 proc. a w dolarach - 6,7 proc.