Ministerstwo gospodarki Hiszpanii opublikowało raport dla inwestorów 2016 r, informuje Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Autorzy zwracają uwagę, że Polska nadal należy do grupy najważniejszych odbiorców hiszpańskich inwestycji bezpośrednich wśród nowych państw członkowskich UE.

Łączna wartość kapitału zainwestowanego przez firmy hiszpańskie w Polsce w latach 1992-2013 jest wyniosła ok. 8,67 mld euro. Stanowiło to 5,7 proc. ogólnej wartości zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce.

Inwestycje hiszpańskie w Polsce to w przeważającej części inwestycje o charakterze giełdowym, prywatyzacyjnym oraz typu green field. Branże, w które do tej pory najczęściej inwestowały podmioty hiszpańskie to budownictwo, nieruchomości, sektor bankowy, motoryzacja, transport, energetyka (gł. w zakresie energii odnawialnych - farmy wiatrowe), branża mechaniczna.

Rekordowy pod względem napływu kapitału hiszpańskiego do Polski był rok 2011. Wówczas hiszpańskie firmy ulokowały na polskim rynku 4,3 mld euro. Dzięki temu Hiszpania uplasowała się na drugim (po Luksemburgu) miejscu w zestawieniu największych inwestorów w Polsce w 2011 r.

Wysokie zainteresowanie polskim rynkiem wykazuje hiszpański sektor budowlany i infrastruktury. Spośród firm działających w branży infrastruktury, w ostatnich latach największych inwestycji w Polsce dokonały: Ferrovial (Budimex), Acciona (Mostostal) i OHL, a w nieruchomościach: Ferrovial Inmobiliaria (Budimex), Fadesa Polnord, Acciona, Syrena Invest.

Hiszpańskich przedsiębiorców zachęcają do inwestycji infrastrukturalnych i nieruchomościowych w Polsce przede wszystkim: dostęp do funduszy strukturalnych UE, przeznaczonych głównie na rozwój infrastruktury w ramach centralnych i regionalnych programów operacyjnych, brak finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych w Hiszpanii (ze względu na wysoki deficyt finansów publicznych), doświadczenie podmiotów hiszpańskich w zakresie inżynierii budowlanej i realizacji skomplikowanych międzynarodowych projektów inwestycyjnych.

Ważna jest też pozycja Polski jako atrakcyjnego partnera w UE, dzięki osiąganemu wzrostowi gospodarczemu, stabilnej sytuacji politycznej oraz zachętom fiskalnym i podatkowym oferowanym inwestorom.

W sektorze bankowości hiszpańskie inwestycje reprezentują Caja Navarra (fuzja PKO Bank Polski z Nordea), Banco Santander (Bank Zachodni WBK), Caixa Bank, Banco Popular Espanol, Banco Sabadell.

Na liście hiszpańskich inwestorów w Polsce znajduje się duża liczba podmiotów, działających na rynku energetycznym, w tym głównie energii odnawialnych, m.in. Grupa EDP Renewables (Euronext: EDPR), GAMESA Eólica i Iberdrola (energia wiatrowa). W sektorze przemysłu na polskim rynku operuje reprezentujący branżę metalową np. Mecalux S.A., hutniczą Celsa Huta Ostrowiec. W obszarze wyposażenia wnętrz działa ROCA Sanitario, odzieżowym GOCCO, usług spożywczych Telepizza Poland.

Wyrazem dynamicznej obecności hiszpańskich przedsiębiorców w Polsce i polskich inwestorów w Hiszpanii jest ponad piętnastoletnia działalność Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (PHIG), która zrzesza już ponad 100 firm członkowskich, na trwale wpisanych w polską gospodarkę.