Księga popytu na akcje Huuuge po godzinie od rozpoczęcia procesu została pokryta w całości, po cenie z przedziału 40-50 zł - informuje Bloomberg.

- Spółka jest bardzo zadowolona z dużego popytu na akcje, widocznego na początku budowy księgi popytu. Podwyższenie ceny oferowanych akcji nie jest niemożliwe, ale nie jest to coś, czym zajmujemy się w tej chwili. Jesteśmy zadowoleni, że pojawił się duży popyt już w pierwszym dniu oferty – tak sprawę skomentował podczas dzisiejszej telekonferencji prezes Huuuge, Anton Gauffin.

Z prospektu wynika, że cena akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym może być wyższa niż maksymalna, natomiast cena akcji dla inwestorów indywidualnych nie może zostać podwyższona. Z taką sytuacją mieliśmy wcześniej do czynienia przy IPO People Can Fly, Dino i GPW.

Szczegóły IPO

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła we wtorek prospekt emisyjny studia Huuuge. IPO obejmuje emisję nowych akcji oraz sprzedaż istniejących walorów należących do głównych akcjonariuszy. Wpływy z emisji nowych akcji wyniosą do około 150 mln USD brutto – szacuje spółka. Środki mają zostać przeznaczone przede wszystkim na planowane akwizycje i inwestycje, produkcję nowych gier oraz działania marketingowe.

- Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam przyspieszyć nasz rozwój zgodnie ze strategią „Build & Buy" (buduj i kupuj). 90-95 proc. z nich chcemy przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w inne firmy lub aktywa firm, które uzupełnią naszą ofertę lub kompetencje. Zidentyfikowaliśmy około 60 potencjalnych celów nabycia, które spełniają nasze kryteria. Dziesięć z nich jest na naszej krótkiej liście zainteresowań, a około pięć z nich aktywnie analizujemy - mówi Gauffin.

Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15 mln nowo wyemitowanych akcji oraz sprzedaż do 18,35 mln istniejących akcji. W oparciu o ustaloną cenę maksymalną można szacować, że całkowita wartość oferty może sięgnąć 1,5 mld zł, co oznacza, że będzie to największa oferta firmy z branży gier w historii warszawskiej giełdy.

Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 27 stycznia – 4 lutego. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia – 3 lutego w wybranych punktach obsługi klienta Ipopemy Securities, a także w punktach firm inwestycyjnych, które przystąpiły do konsorcjum detalicznego w Polsce.

Biznes pod lupą

Spółka Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą produkcji przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. W latach 2017-2019 skonsolidowane przychody spółki wzrosły ze 152,1 mln USD do 259,4 mln USD, co oznacza, że średnia roczna stopa wzrostu przychodów wyniosła 30,6 proc. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. grupa wypracowała przychody w wysokości 243,5 mln USD wobec 187,3 mln USD w analogicznym okresie 2019 r. Z kolei EBITDA wzrosła z 9,3 mln USD do 54,2 mln USD, a skorygowana marża EBITDA z 4,9 proc. do 22,3 proc. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. grupa posiadała 4,74 mln aktywnych użytkowników, w porównaniu z 3,98 mln na koniec 2019 r.

Szacuje się, że do 2022 r. rynek gier będzie rósł w tempie ponad 9 proc. rocznie. Gry mobilne (w tym gry na smartfony i tablety) stanowią największą (45 proc.) i najszybciej rozwijającą się część światowego rynku gier, odpowiadającą za około 69 mld USD wydatków konsumenckich w 2019 r., z oczekiwaną roczną stopą wzrostu rzędu 12,6 proc. do 2022 r. Warszawska giełda jest liderem pod względem liczby notowanych spółek z branży gier. Jest ich ponad 50, a Huuuge znajdzie się w gronie największych.