Nowa zakładka o nazwie „Nowa Inwestycja" jest skierowana do wszystkich inwestorów, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych, którzy przez bankowość internetową chcą tworzyć i zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym. Klienci mogą wyszukać interesujące ich akcje, obligacje oraz fundusze inwestycyjne i uzyskać szereg niezbędnych informacji na ich temat, które pozwolą im podjąć decyzje na temat inwestycji.

- Rozbudowaliśmy naszą bankowość internetową, aby zwiększyć komfort inwestowania naszych klientów i dać im narzędzie pomagające podejmować decyzje inwestycyjne. Nowe funkcje mają ułatwić naszym klientom tworzenie portfela, jego dywersyfikację, selekcje i porównywanie instrumentów, a wreszcie dostarczać dane na temat poszczególnych instrumentów, które pozwolą na świadome i trafne decyzje. Nasze nowe narzędzie ułatwia wybór akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych z pośród grup tematycznych, jak np. sektory gospodarki, porównywanie instrumentów między sobą np. w oparciu o dane fundamentalne, czy wreszcie dostęp do szeregu informacji na temat konkretnego instrumentu. Ponadto, nowe funkcje umożliwiają klientowi zawansowane mechanizmy wyszukiwania instrumentów finansowych według interesujących go kryteriów. Mamy nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu samodzielne lokowanie kapitału w akcje, obligacje i jednostki funduszy będzie bardziej intuicyjne, pozwoli lepiej zarządzać portfelem i podejmować trafne decyzje inwestycyjne – wskazuje Michał Madej, dyrektor działu IT i projektów BM Alior Banku.

W nowej zakładce klienci Alior Banku znajdą cztery sekcje: „akcje", „obligacje", „fundusze" oraz „ulubione". Pierwsze trzy umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania danego instrumentu poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów. Drugim rozwiązaniem jest umożliwienie wyszukania instrumentów opartych o gałęzie gospodarki. Są to takie grupy jak np.: bankowość, branża IT, ekologia, energia i paliwa czy transport i logistyka. Ich podział zależy od profilu działalności spółek, rodzaju emitentów w przypadku obligacji, a także klasy aktywów oraz obszaru geograficznego, na jakim inwestuje fundusz.

Po aktualizacji systemu, inwestorzy giełdowi, mają możliwość skorzystania z opcji „Wyślij później" przy składaniu zleceń. Wybranie tej opcji spowoduje utworzenie zlecenia oczekującego, którego realizacja będzie możliwa w późniejszym, wybranym przez inwestora, terminie.

- W celu ułatwienia klientom reagowania na sytuację rynkową umożliwiliśmy im też składanie tzw. zleceń koszykowych. Instrumenty znajdujące się w zleceniach oczekujących można wysłać na rynek grupowo. Wiemy również, że wielu klientów opierając się na swojej strategii inwestycyjnej przygotowuje swoje arkusze zleceń jeszcze przed otwarciem sesji na GPW. Ułatwieniem dla tych inwestorów jest możliwość importu przygotowanego wcześniej arkusza z wybranymi instrumentami do zleceń oczekujących oraz ich późniejsza wysyłka na GPW – podkreśla Michał Madej.