Przychody grupy GPW wyniosły w ubiegłym roku wyniosły 403,8 mln zł wobec 336,1 mln zł rok wcześniej. Wzrosły jednak też koszty operacyjne: z 181,1 mln zł do 208,5 mln zł.

Wzrost przychodów i tym samym zysku netto to w dużej mierze zasługa tego, co działo się na rynku akcji i instrumentów pochodnym. Mocny wzrost obrotów sprawił, że przychody z rynku finansowego wzrosły z 185 mln zł do 256 mln zł. Spadek zanotował rynek towarowy. Tutaj przychody spadły z prawie 150 mln zł do 144,3 mln zł.

- W minionym roku byliśmy świadkami niezwykłej zmienności na globalnych rynkach finansowych: oczekiwania inwestorów zmieniały się od katastroficznych do optymistycznych. Odbiciem tych nastrojów były rekordowe obroty sesyjne, które wyniosły ponad 297 mld PLN. Był to najlepszy wynik w historii GPW. Jeszcze lepiej zaprezentował się rynek NewConnect. Ekspansywna polityka monetarna zachęciła do powrotu inwestorów indywidualnych. Ich udział w obrotach akcjami na rynku głównym wzrósł z 12 proc. w 2019 r. do 25proc. w 2020 r. Oznacza to, że zainwestowali na giełdzie w jeden rok niemal tyle, ile w latach 2017-2019 łącznie. Pojawili się również nowi inwestorzy – liczba rachunków maklerskich wzrosła o blisko 85 tysięcy. W ubiegłym roku byliśmy niekwestionowaną gwiazdą europejskich rynków kapitałowych. Z danych Europejskiej Federacji Giełd (FESE) wynika, że zanotowaliśmy największy w Europie procentowy wzrost obrotów akcjami rdr – 55 proc. (w euro). Dla porównania giełda w Wiedniu zaliczyła wzrost obrotów o 11 proc. Według ww. raportu warszawska giełda zanotowała też drugi wynik, jeśli chodzi o przyrost kapitalizacji spółek – 15 proc.. Porównując wyniki w lokalnych walutach ustępujemy jedynie Nasdaq Europe, który urósł o 20 proc. Możemy się także pochwalić drugim miejscem w obrotowości portfela – ustępujemy tylko Deutsche Boerse. Rekordowe wyniki znajdują potwierdzenie w bardzo dobrych wynikach finansowych za ubiegły rok. Warto też podkreślić, że w 2020 r. wypłaciliśmy 100,7 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku netto za 2019 r. (skorygowanego o udziały jednostek stowarzyszonych). Zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową będzie ona corocznie wzrastać nie mniej niż o 0,1 zł na akcję do 2022 r. – napisał w liście do akcjonariuszy prezes GPW Marek Dietl.